Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Habakòka

Habakòka toko 1, 12-17,2

       <2Iaveh ô, mandra-pahoviana no hiantsoako anao,
nefa tsy mihaino ahy ihany hianao,
ary hitaraina aminao aho hoe: fahasiahana!
nefa tsy vonjenao ihany aho?
       12Moa tsy hatramin'ny fiandohana va hianao, ry Iaveh, Andriamanitro, ilay masiko?
Tsy ho faty izahay.
Iaveh ô, ny nanorenanao izany vahoaka izany dia hahatanteraka ny rariny,
ny mba hamay no nanaovanao mafy orina azy, ry Vatolampiko.
       13Ny masonao madio loatra, tsy hahajery ny ratsy;
ary hianao tsy mety mibanjina ny fahoriana.
Ka nahoana no hojerenao fotsiny ireo mpamitaka ;
ary hangina hianao, raha mihinana ny marina noho izy, ny ratsy fanahy ?
       14Hataonao toy ny hazan-dranomasina va ny olombelona,
sy toy ny biby mandady tsy manan-dehibe?...
       15Fa alainy amin'ny fintana izany rehetra izany,
sy sarihany amin'ny haratony,
ary angoniny amin'ny harato tarihina,
ka dia mifaly sy mientan-karavoana izy.
       16Ka noho izany, izy manao sorona ho an'ny haratony,
sy manatitra emboka manitra ho an'ny harato tarihiny;
satria ireo no ahazoany anjara hanina matavy sy sakafo matsiro.
       17Hitohy mandrakariva va ny fandoarany ny ao amin'ny haratony,
sy ny famonoany, tsy ananany antra, ny firenena? >