Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Epistolan'i Md. Paoly Ho An'ny Hebrio

Hebrio toko 6, 10-20,
<10Fa tsy mba tsy marina Andriamanitra, sanatria! ka hanadino ny asanareo, sy ny fitiavana nasehonareo ho voninahitry ny anarany, tamin'ny nanampianareo sy mbola anampianareo ny olo-masina. 11Irìnay haneho fahazotoana toy izany koa hianareo tsirairay avy hitana ny fanantenanareo feno sy lavorary hatramin'ny farany, 12mba tsy hiketraka hianareo, fa hanahaka ireo mandova ny lova nampanantenaina noho ny finoany sy ny faharetany.
       13Tamin'ny fampanantenana nataon'Andriamanitra tamin'i Abrahama, noho ny tsy fisian'ny lehibebe kokoa noho ny tenany, dia nianiana tamin'ny tenany izy. 14Ka nanao hoe: Hosoaviko tokoa hianao sy hohamaroiko koa; 15ary nahazo ny nampanantenaina azy io Patriarka io, satria niandry tamim-paharetana izy. 16Fa ny lehibebe kokoa noho ny tenany no ianianan'ny olona, ary ny fianianana no ataony antoka ka entiny manapaka ny fifandirana rehetra. 17Koa mba hanehoan'Andriamanitra mazavazava kokoa ny tsy fiovan'ny fikasany amin'ny mpandova ny fampanantenana, dia nohamafisiny tamin'ny fianianana izany, 18mba ho zavatra roa tsy manam-piovana sy tsy hain'Andriamanitra amitahana antsika no hahazoantsika fanalana alahelo mahery; fa efa mihazakazaka isika hihazona ny fanantenana natolotra antsika. 19Izy io moa no tanantsika mova tsy vato fantsiky ny aina sady mafy no tsy mihetsika, ary miditra any anatin'ny efitra lamba, 20dia any amin'izay efa nidiran'i Jesoa ho Mpialoha antsika, rahefa natao Mpisorombe mandrakizay araka ny fomban'i Melkisedeka. >