Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'Izaia

Izaia toko 41, 13-20

       <13Fa izaho Iaveh Andriamanitrao,
mitantana anao amin'ny tànana an-kavanana,
milaza aminao hoe: Aza matahotra,
izaho no tonga mamonjy anao.
       14Aza matahotra, ry kankana avy amin'i Jakoba,
ry olom-bitsy sisa, tamin'Israely!
fa izaho no tonga mamonjy anao - teny marin'ny Tompo -
ary ilay Masin'Israely no mpanavotra anao.
       15Indro ataoko ambaramba maranitra hianao
sady vao no marani-daniroa,
hodiavinao ny tendrombohitra sy hotorotoroinao,
ary hampanjarinao akofa ny havoana.
       16Hokororohinao izy, ka hopaohin'ny rivotra,
sy haelin'ny ranonoram-baratra.
Fa ianao kosa hientan-kafaliana amin'ny Tompo
ary ilay Masin'Israely no hireharehanao.
       17Ireo ory sy mahantra,
izay mitady rano fa tsy mahita,
ka mainan'ny hetaheta ny lelany,
dia izaho Iaveh no hihaino azy,
izaho Andriamanitr'Israely tsy handao azy.
       18Hampiboiboika renirano, eo amin'ny tendrombohitra mangadihady aho,
ary loharano eo afovoan'ny lohasaha;
hovako ho farihy ny efitra;
ary ho loharano miboiboika, ny tany karankaina.
       19Ny efitra hampaniriako sedra
akasia, mirta sy oliva;
hataoko indray maniry eo amin'ny tany lava volo ny sipresa,
platana, ary boisy.
       20Mba ho hitany sy fantany
ary hodinihiny sy hiarahany mahalala,
fa ny tànan'ny Tompo no nanao izany,
ary ilay Masin'Israely no nahary izany. >