Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Epistola Katolika Nosoratan'i Md. Jakoba

Jakoba toko 2, 1-9,
Ny tsy fizahan-tavan'olona - Ny finoana tsy misy asa tsy mahavonjy.

       1Ry rahalahy, aza asiana fizahan-tavan'olona ny finoana an'i Jesoa-Kristy Tompontsika be voninahitra. 2Raha, ohatra, ka misy olona miditra amin'ny fivorianareo: ny iray miperatra volamena sy mitafy saro-bidy, ary ny iray kosa mahantra ratsy fitafiana, 3ka ilay mitafy saro-bidy no jerenareo sy ataonareo hoe: Mipetraha hianao eto amin'ny toerana aloha; fa ilay mahantra kosa ilazanareo hoe: Mitsangàna erý, na mipetraha eto amin'ny fitoeran-tongotro; 4moa tsy miangatra va hianareo amin'izany, sy tonga mpitsara ratsy hevitra loatra?
       5Henoy ange, ry rahalahy malalako: Moa tsy ny mahantra eo imason'izao tontolo izao va no nofidin'Andriamanitra ho mpanan-karena amin'ny finoana, sy ho mpandova ny fanjakana nampanantenainy an'izay tia azy? 6Ary hianareo kosa ka ny mahantra indray no alanareo baràka! Moa tsy ny mpanan-karena va no mampahory anareo, sy mitarika anareo ho any amin'ny fitsarana? 7Ary moa tsy izy ireny ihany koa va no miteny ratsy ny anarana tsara iantsoana anareo? 8Raha hianareo mitandrina ny didy ambony indrindra voalazan'ny Soratra Masina hoe: Tiavo ny namanao tahaka ny tenanao, dia manao tsara hianareo; 9fa raha mizaha tavan'olona kosa hianareo, dia manota, ka helohin'ny Lalàna ho mpanota. >