Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Evanjely Masin'i Jesoa-kristy Nosoratan'i Md. Joany

Joany toko 6, 41-51

       <41Dia nimonomonona taminy ny Jody satria izy nanao hoe: Izaho no mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. 42Moa tsy Jesoa zanak'i Josefa va ity, hoy izy ireo, izay fantatsika ny rainy aman-dreniny? Ka ahoana ary no anaovany hoe: Nidina avy any an-danitra aho? 43Fa namaly Jesoa ka nanao taminy hoe: Aza mimonomonona hianareo. 44Tsy misy olona mahay manatona ahy akory raha tsy taomin'ny Ray izay naniraka ahy, ary izaho hanangana azy amin'ny farandro. 45Voasoratra ao amin'ny mpaminany hoe: Hampianarin'Andriamanitra izy rehetra. Koa izay rehetra nahare tamin'ny Ray ka nianatra taminy no manatona ahy. 46Tsy dia hoe nisy nahita ny Ray akory: fa ilay avy amin'Andriamanitra no h├ány nahita ny Ray. 47Lazaiko marina dia marina aminareo: Izay mino ahy no manana ny fiainana mandrakizay.
       48Izaho no mofon'aina. 49Ny razanareo nihinana ny mana tany an'efitra, nefa maty ihany; 50tsy toy izany ny mofo nidina avy any an-danitra, fa tsy ho faty izay mihinana azy. 51Izaho no mofo velona izay nidina avy any an-danitra: >