Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Boky Voalohan'ny Mpanjaka

1 Mpanjaka toko 19, 4-8,
<4fa izy kosa nandroso làlana indray andro tany an'efitra; ary nony mby tany izy, nipetraka teo ambanin'ny kofafam-bohitra anankiray, dia nangataka ny ho faty, nanao hoe: Aoka izay! Alao amin'izao ny aiko, ry Iaveh ô, fa tsy tsara noho ny razako aho. 5Dia nandry izy, ka natory teo ambanin'ilay kofafam-bohitra. Fa indro nisy anjely nanohina azy kosa, nanao taminy hoe: Miarena hianao, hihinana. 6Nijery izy, ka indro tao amin'izay niondanany, nisy mofo nendasina tamin'ny vato nafanaina, sy rano iray tavoara; ary rahefa nihinana sy nisotro izy, dia nandry indray. 7Fa tonga fanindroany indray ilay anjelin'ny Tompo, nanohina azy, sy nanao taminy hoe: Miarena hianao hihinana fa lavitra loatra ho anao ny dia halehanao. 8Dia niarina izy, nihinana sy nisotro, ary nandeha efapolo andro sy efapolo alina, tamin'ny hery azony tamin'izany hanina izany, ho any Horeba tendrombohitr'Andriamanitra. >