Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Ohabolana

Ohabolana toko 21, 1-6.10-13

       1Rano mandeha eo an-tanan'ny Tompo ny fon'ny mpanjaka,
ka atongilany amin'izay rehetra tiany.
       2Mahitsy eo imason'ny olona ny lalany rehetra,
nefa Iaveh ihany no mandanja ny fo.
       3Ny manaraka ny rariny sy ny hitsiny,
no tsara eo imason'ny Tompo mihoatra noho ny sorona.
       4Ny fijery miandranandrana sy fo miavonavona:
fanilon'ny ratsy fanahy, dia fahotana avokoa izany.
       5Ny fikasan'ny olo-mazoto ahazoan-karena be;
fa izay mikorapaka foana amin'ny ataony dia mosary ihany no azony.
       6Ny rakitra azon'ny lela mandainga,
dia rehareha mihelina ho an'olona mila faty.
       10Maniry ny ratsy ny fahanin'ny ratsy fanahy,
ka ny sakaizany avy no tsy mahita fitia aminy.
       11Raha faizina ny ratsy fanahy, mihahendry ny kely saina,
ary raha toroana ny hendry dia vao mainka mihahendry.
       12Dinihin'ny marina ny tranon'ny ratsy fanahy;
Andriamanitra mamarina ny ratsy fanahy amin'ny loza.
       13Izay manentsin-tadiny amin'ny fitarainan'ny mahantra,
dia mba hitaraina koa fa tsy hovaliana akory. >