Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 104, 1c-3a.3bc-4.24-25.27-28.29-30
Hira ho an'ny Mpahary.

       1Misaora an'ny Tompo, ry fanahiko!
Iaveh Andriamanitra ô, lehibe tsy manampetra hianao!
Mitafy fiandrianana amam-pamirapiratana hianao!
       2Mihodidina amin'ny fahazavana toy ny amin'ny lamba izy,
mamelatra ny lanitra toy ny lay.
       3Manorina ny fonenany amin'ny ranon'ny lanitra,
manao ny rahona ho kalesiny;
mandeha amin'ny elatry ny rivotra.
       4Manao ny rivotra ho irany,
ary ny lelafo ho mpanompony.
       24Akory ity hamaroan'ny asanao, ry Iaveh:
nataonao tamim-pahendrena izy rehetra.
Henika ny harenao ny tany.
       25Indro ny ranomasina, sady lehibe no malalaka;
iriariavam-biby tsy hita isa, ao ny kely, ao ny lehibe.
       27Izy rehetra miandry anao,
hanome ny haniny amin'ny fotoany.
       28Manome azy hianao, dia mandray izy;
manokatra ny tànanao hianao, dia voky ny soa avy aminao izy.
       29Manafina ny tavanao hianao, dia raikitahotra izy;
alanao indray ny fofon'ainy, dia maty izy,
ka miverina indray amin'ny vovoka.
       30Maniraka ny fofon'ainao hianao, dia hary ireny;
ary manavao ny tarehin'ny tany hianao. >