Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Boky Voalohan'i Samoela

1 Samoela toko 1, 20-28

       <20Ary Elkanà nahalala an'i Annà vadiny, ary Iaveh nahatsiaro azy. Ary nony nitsingerina ny andro, dia efa nanana anaka Annà ka dia tera-dahy izy, ary nataony hoe Samoela ny anarany, fa nangatahiko tamin'ny Tompo, hoy izy.
       21Dia niakatra Elkanà vadiny sy ny ankohonany rehetra hanatitra amin'ny Tompo ny sorona fanao isan-taona, sy hanefa ny voadiny. 22Tsy mba niakatra anefa Annà, fa hoy izy tamin'ny lahy: Rahefa hitsaha-nono ny zaza dia hoentiko hiseho eo anatrehan'ny Tompo sy hitoetra eo mandrakizay. 23Ary hoy Elkanà vadiny taminy: Ataovy izay heverinao ho mety; mijanòna aty aloha, mandra-panotinao azy, ary ho efain'ny Tompo anie ny teniny. Dia nijanona ravehivavy, ka nampinono ny zanany mandra-panotiny azy. 24Nony efa notazany ny zaza, dia nentiny niakatra niaraka taminy, sady naka vantotr'ombilahy telo, sy lafarina iray efah, ary divay eran'ny siny hoditra izy, dia nentiny nankao an-tranon'ny Tompo tao Silao izy. Mbola tanora kely ny zaza. 25Dia novonoin'izy ireo ny vantotr'ombilahy iray, ary nentiny nankao amin'i Helì ny zaza. 26Ka hoy Annà: Aza mahafady, tompoko. Raha velona koa ny ainao, tompoko, dia izaho ilay vehivavy nitoetra teto akaikinao nivavaka tamin'ny Tompo. 27Ny hahazoako ity zaza ity no nangatahiko ary neken'ny Tompo ny fangatahana nataoko taminy. 28Koa inty kosa aho mahafoy azy ho an'ny Tompo; nafoy ho an'ny Tompo izy amin'ny andro hiainany rehetra. Dia niankohoka teo anatrehan'ny Tompo izy ireo. >