1. Ny Jenezy
 2. Eksaody
 3. Levitika
 4. Ny Fanisana
 5. Ny Detoronomy
 6. Bokin'i Josoe
 7. Bokin'ny Mpitsara
 8. Bokin'i Rota
 9. Boky Voalohan'i Samoela
 10. Boky Faharoan'i Samoela
 11. Boky Voalohan'ny Mpanjaka
 12. Boky Faharoan'ny Mpanjaka
 13. Boky Voalohan'ny Tantara
 14. Boky Faharoan'ny Tantara
 15. Bokin'i Esdrasa
 16. Bokin'i Nehemia
 17. Bokin'i Tobia
 18. Bokin'i Jodita
 19. Ny Bokin'i Estera
 20. Boky Voalohan'ny Makabeo
 21. Boky Faharoan'ny Makabeo
 22. Bokin'i Joba
 23. Ny Salamo
 24. Bokin'ny Ohabolana
 25. Bokin'ny Mpitoriteny
 26. Tonon-kira Dia Tonon-kira
 27. Bokin'ny Fahendrena
 28. Bokin'ny Eklesiastika
 29. Bokin'Izaia
 30. Bokin'i Jeremia
 31. Fitomanian'i Jeremia
 32. Bokin'i Baroka
 33. Bokin'i Ezekiela
 34. Bokin'i Daniely
 35. Bokin'i Osea
 36. Bokin'i Joely
 37. Bokin'i Amosy
 38. Bokin'i Abdiasa
 39. Bokin'i Jonasa
 40. Bokin'i Mikea
 41. Bokin'i Nahoma
 42. Bokin'i Habakòka
 43. Bokin'i Sofonia
 44. Bokin'i Akjea
 45. Bokin'i Zakaria
 46. Bokin'i Malakia
 47. Evanjely Masin'i Jesoa-kristy Nosoratan'i Md. Matio
 48. Evanjely Masin'i Jesoa-kristy Nosoratan'i Md. Marka
 49. Evanjely Masin'i Jesoa-kristy Nosoratan'i Md. Lioka
 50. Evanjely Masin'i Jesoa-kristy Nosoratan'i Md. Joany
 51. Ny Asan'ny Apostoly
 52. Epistolan'i Md. Paoly Ho An'ny Romana
 53. Epistola Voalohan'i Md. Paoly Ho An'ny Korintiana
 54. Epistola Faharoan'i Md. Paoly Ho An'ny Koritiana
 55. Epistolan'i Md. Paoly Ho An'ny Galata
 56. Epistolan'i Md. Paoly Ho An'ny Efeziana
 57. Epistolan'i Md. Paoly Ho An'ny Filipiana
 58. Epistolan'i Md. Paoly Ho An'ny Kolosiana
 59. Epistola Voalohan'i Md. Paoly Ho An'ny Tesalonisiana
 60. Epistola Faharoan'i Md. Paoly Ho An'ny Tesalonisiana
 61. Epistola Voalohan'i Md. Paoly Ho An'i Timote
 62. Epistola Faharoan'i Md. Paoly Ho An'i Timote
 63. Epistolan'i Md. Paoly Ho An'i Tito
 64. Epistolan'i Md. Paoly Ho An'i Filemona
 65. Epistolan'i Md. Paoly Ho An'ny Hebrio
 66. Epistola Katolika Nosoratan'i Md. Jakoba
 67. Epistola Voalohan'i Md. Piera
 68. Epistola Faharoan'i Md. Piera
 69. Epistola Voalohan'i Md. Joany
 70. Epistola Faharoan'i Md. Joany
 71. Epistola Fahatelon'i Md. Joany
 72. Epistola Katolika Nosoratan'i Md. Joda
 73. Apokalipsa, Na Fanambaràna nosoratan'i Md. Joany
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0692