Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Boky Faharoan'ny Makabeo

TokoVotoatiny
Toko 1 Taratasy roa nampitondrain'ny Jody ao Jerosalema ho an'ireo rahalahiny any Ejipta - Fiarahabana - Ny nahafatesan'i Antiokosa - Ny nanavaozana ny afo masina.
Toko 2 Ny nanafenan'i Jeremia ny tabernakla, ny fiara, ny otely fandoroan-java-manitra - Fanafohezana ny tantara nalahatr'i Jasona.
Toko 3 Oniasa mpisorona masina nahazo fiarovana mahagaga ny rakitry ny tempoly, tsy ho lasan'i Heliodora irak'i Seleokosa - Ampangain'i Simona izy, ka mangataka fitsarana any amin'ny mpanjaka.
Toko 4 Oniasa miampanga an'i Simona - Misazoka ny raharahan'ny mpisorona lehibe Jasona, ary izy indray nosongonan'i Menelasa.
Toko 5 Fanenjehana nataon'i Antiokosa.
Toko 6 Ny natao hampiditra ny fomba greka amin'i Jerosalema sy ny manodidina azy - Ny namonoana an'i Eleazara noho ny firaiketam-pony amin'ny lalàna.
Toko 7 Ny namonoana azy fito mirahalahy sy ny reniny noho ny firaiketam-pony tamin'ny lalana.
Toko 8 Jodasa Makabeo nanomboka ny ady masina, ka nandresy an'i Nikanora aloha, dia Timote sy Bakidesa koa; samy nankalazaina tao Jerosalema ireo fandresena ireo.
Toko 9 Antiokosa voan'aretina mahatsiravina, dia maty tany Persa.
Toko 10 Fanadiovana ny tempoly - Ny nandresen'i Makabeo ny Idomeana sy Timoteo.
Toko 11 Manafika an'i Jodea Lisiasa, ka resy, dia manao fanekem-pihavanana amin'ny Jody - Taratasin'i Lisiasa sy Eopatora ary ny Romana.
Toko 12 Avy namay an'i Jope sy Jamnia Jodasa dia nandresy ny Arabeo, sy naka tanàna maro tany Galaada, izay nandreseny an'i Timoteo; nanaraka izany nandresy an'i Gorjiasa izy sy nampanao sorona ho an'ny maty.
Toko 13 Antiokosa sy Lisiasa manafika an'i Jodea - Ny namonoana an'i Menelasa - Ny nanaovana fahirano an'i Betsora - Fanekem-pihavanan'i Antiokosa tamin'i Makabeo.
Toko 14 Nirahina ho any Jodea araka ny famporisihan'i Alsima Nikanora, mody nisakaiza tamin'i Jodasa kanjo nitady hisambotra azy, araka ny didin'ny mpanjaka, sy nandrahona hamely ny tempoly, ary naniraka hisambotra an-Drazisa izay namono tena.
Toko 15 Teny fanevatevana an'Andriamanitra nataon'i Nikanora - Fisehoan'i Oniasa sy Jeremia - Ny nandresena an'i Nikanora - Fanokanana fety fahatsiarovana amin'ny 13 Adara.