Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Boky Faharoan'ny Mpanjaka

TokoVotoatiny
Toko 1 Ny aretin'i Okoziasa sy ny fahafatesany nambaran'i Elia mialoha.
Toko 2 Ny nampiakarana an'i Elia ho any an-danitra - Ny amin'i Elisea: voaloham-pahagagana nataony.
Toko 3 Jorama mpanjakan'Israely - Ny nanafihana ny Madianita.
Toko 4 Fahagagana nataon'i Elisea: ny diloilon'ilay vehivavy mpitondratena - Ilay vehivavy Sonamita sy ny zanany - Ilay hanina mahafaty tao am-bilany - Ny mofo lafarina roapolo.
Toko 5 Fahasitranan'i Naamana Siriana - Sazy nanjò an'i Giezi.
Toko 6 Ilay famaky nitsinkafona - Ny Siriana voan'ny fahajambana - Ny fahirano sy mosary tany Samaria.
Toko 7 Fahafahan'i Samaria tamin'ny fahirano.
Toko 8 Elisea nampahazo ilay vehivavy Sonamita ny fananany, sy nilaza tamin'i Hazaela ny hahazoany ny fanjakan'i Siria - Jorama sy Okoziasa mpanjakan'i Jodà.
Toko 9 Ny nanosorana an'i Jeho ho mpanjakan'Israely - Ny namonoana an'i Jorama mpanjakan'Israely - Okoziasa mpanjakan'i Jodà ary Jezabela.
Toko 10 Ny namongorana ny tamingan'i Akaba sy ny rahalahin'i Ikoziasa mpanjakan'i Jodà, ary ny mpaminanin'i Baala.
Toko 11 Atalia mpanjakavavin'i Jodà.
Toko 12 Ny nanjakan'i Joasa - Ny namboarana ny tempoly - Navotam-bola teo an-tanan'i Hazaela Jerosalema - Ny namonoana an'i Joasa.
Toko 13 Joakaza sy Joasa mpanjakan'Israely - Ny nahafatesan'i Elisea - Israely sy ny Siriana.
Toko 14 Amasiasa mpanjakan'i Jodà - Jeroboama II, mpanjakan'Israely.
Toko 15 Azariasa (Oziasa) mpanjakan'i Jodà - Zakariasa, Seloma, Manahema, Faseia, Fasea, mpanjakan'Israely - Joatama mpanjakan'i Jodà.
Toko 16 Akaza mpanjakan'i Jodà.
Toko 17 Osea mpanjaka farany tamin'Israely - Ny nahazoan'i Salmanasara mpanjakan'i Asiria an'i Samaria - Lasan-ko babo ny Israelita.
Toko 18 Ezekiasa mpanjakan'i Jodà - Ny fanafihan'i Senakeriba mpanjakan'i Asiria.
Toko 19 Voavonjy Jerosalema; rava ny tafik'i Senakeriba.
Toko 20 Aretina amam-pahasitranan'i Ezekiasa - Irak'i Merodaka-Baladàna mpanjakan'i Babilona - Ny nahafatesan'i Ezekiasa.
Toko 21 Manase sy Amona mpanjakan'i Jodà.
Toko 22 Josiasa mpanjakan'i Jodà - Ny nahitana ny bokin'ny lalàna tao amin'ny tempoly - Holdà mpaminany.
Toko 23 Fanafoanana ny fanompoan-tsampy - Fankalazana ny Paka - Ny nahafatesan'i Josiasa tamin'ny ady tamin'i Nekao - Ny nanjakan'i Joakaza.
Toko 24 Joakima sy Joasina mpanjakan'i Jodà - Ny niandohan'ny nanjakan'i Sedesiasa.
Toko 25 Sedesiasa mpanjakan'i Jodà - Ny nanaovan'i Nabokodonosora fahirano an'i Jerosalema sy ny nandravany azy - Lasan-ko babo ny mponina amin'i Jodà - Ny niafaran'i Joasina.