Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Fahendrena

TokoVotoatiny
Toko 1 Ny fahadiovam-pitondran-tena no ahazoam-pahendrena - Ny fahotana mamarina amin'ny famaizana amam-pahafatesana.
Toko 2 Foto-kevitry ny ratsy fanahy, momba ny anjaran'ny olombelona - Valin'izany foto-keviny izany.
Toko 3 Misy valiny ny fijalian'ny marina - Sazy mihatra amin'ny ratsy fanahy.
Toko 4 Ny amin'ny marina malady maty sy ny ratsy ela velona.
Toko 5 Ny mahasamihafa ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy, rahefa maty; hohanin'ny nenina avy amin'ny fieritreretany, ny ratsy fanahy - Fitsaran'Andriamanitra ny marina sy ny meloka.
Toko 6 Aoka hitady ny fahendrena, ny mpanapaka - Mora hita izy - Mampahazo fanjakana izy - Toetry ny fahendrena.
Toko 7 Salomona dia olombelona toy ny hafa rehetra ihany; nangataka ny fahendrena - Tonga miaraka amin'ny fahendrena koa ny soa rehetra, ny fitiavana an'Andriamanitra, mbamin'ny fahalalana maro - Toetry ny fahendrena, fombany, vokany.
Toko 8 Ny antony nitadiavan'i Salomona ny fahendrena.
Toko 9 Vavak'i Salomona nangataka ny fahendrena.
Toko 10 Fanehoana ny fahendrena, amin'ny tantaran'Israely - Mamonjy ny tsara sy mamay ny ratsy ny fahendrena - Anjaran'ny fahendrena amin'ny fitarihana ny vahoakan'Andriamanitra, hatramin'i Adama ka hatramin'i Moizy.
Toko 11 Anjaran'ny fahendrena amin'ny famaizana ny fahavalon'Andriamanitra, ny Ejipsiana.
Toko 12 Anjaran'ny fahendrena amin'ny famaizana ny fahavalon'Andriamanitra - Ny Kananeana.
Toko 13 Ny niandohan'ny fanompoan-tsampy: Fivavahana amin'ny zavatra vita-Nanahary - Fivavahana amin'ny sary na sampy - Vokatra sy sazin'ny fanompoan-tsampy.
Toko 14
Toko 15 Israely voasodokan'ny sampy - Meloka ny mpanao sampy - Adala izay manompo sampy.
Toko 16 Entin'Andriamanitra ny biby sy ny zavatra hanasaziany ny Ejipsiana izay nivavaka tamin'ireny; fa hampahita soa ny Israelita kosa.
Toko 17 Ny aizim-pito namely ny Ejipsiana - Ny andry afo, nanasoa ny Hebrio.
Toko 18 Ny loza tamin'ny voalohan-teraka.
Toko 19 Ny Israelita sy ny Ejipsiana teo amin'ny ranomasina Mena - Hamafin'ny fon'ny Ejipsiana tamin'ny Israelita - Ny Ejipsiana sy ny mponina tao Sodoma - Famaranana.