Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Fahendrena

Fahendrena toko 16
Entin'Andriamanitra ny biby sy ny zavatra hanasaziany ny Ejipsiana izay nivavaka tamin'ireny; fa hampahita soa ny Israelita kosa.

       1Ka dia zava-boahary ihany koa no nanasaziana azy ireo an-drariny,
sy nampijaliana azy tamin'ny biby sesehena.
       2Ary ho solon'izany loza izany kosa, dia soa no nomenao ny vahoakanao,
dia nanafa-po ny fahalianany fatratra hianao,
ka nanamboatra sakafo mahagaga ho azy,
nanome papelika hohaniny.
       3Any ka ireo sasany moa na dia lian-kihinana aza,
raha nahita ny biby kely nalefa hamely azy fa ratsy endrika,
dia naloiloy ity zavatra nahaliana azy an-davanandro aza,
fa ireto sasany kosa, avy niari-kanoanana kelikely foana,
dia indro nankatelina hanim-baovao.
       4Satria tsy maintsy nampijalian'ny mosary, tsy azony andosirana
ireo voalohany, ireo mpampahory;
ireto an-daniny kosa, hanehoana fotsiny ihany
ny fijaliana manjo ny fahavalony.
       5Ary tokoa izany, satria raha avy izay niaretan'ireto ny fisamontotry ny biby masiaka
sy nahafatesany tamin'ny kaikitry ny menarana miolikolika,
tsy naharitra hatramin'ny farany ny hatezeranao;
fa kelikely foana ihany no nitebiteben'izy ireo, ho fananarana azy,
       6dia nahazo mari-pamonjena izy,
mba hampahatsiaro azy ny didin'ny lalànao,
       7satria izay nitodika tany amin'izany dia sitrana,
tsy noho ny zavatra hitan'ny masony anefa,
fa noho hianao, Mpamonjy ny olona rehetra.
       8Sady naneho tamin'ny fahavalonay koa hianao tamin'izany,
fa hianao no mahafaka amin'ny loza rehetra.
       9Satria, izy ireo moa, matin'ny kaiki-balala mbamin'ny moka,
ka tsy hita izay azo natao hamonjena ny ainy,
fa mendrika azy ny hosazina toy izany.
       10Ny zanaka kosa, tsy resin'ny kaiki-menarana be poizina,
fa tonga namonjy sy nanasitrana azy ny indrafonao.
       11Mba hahatsiarovan'izy ireo indray ny teninao,
no naharatra azy sy nahasitrana azy faingana indray,
fandrao tonga hadinony daholo izany,
ka very anjara amin'ny soa ataonao izy.
       12Tsy ahitra na fanafody no nahasitrana azy,
fa ny teninao, ry Tompo, izay mahasitrana ny zavatra rehetra;
       13satria manam-pahefana hamelona sy hamono hianao;
mitondra ho eo ambavahadin'ny fonenan'ny maty hianao, dia mamerina avy any indray.
       14Ny mamono no hain'ny olombelona noho ny haratsiam-panahiny;
fa ny mamerina ny fanahy efa tafavoaka,
na manafaka ny fanahy efa voarain'ny seoly dia tsy hainy.
       15Ny mandositra ny tànanao anefa, dia tsy azo atao.
       16Ry zareo mpanohitra fivavahana izay mihambo ho tsy mahalala anao,
dia nokapohin'ny herin'ny sandrinao:
rano be tsy fahita sy havandra,
aman'orana tsy miantra no nampijaly azy,
ary afo no nandevona azy.
       17Ny mahagaga indrindra dia izao: teo anatin'ny rano mamono ny zavatra rehetra,
dia vao mainka nidedadeda ny afo;
fa miady manampy ny marina izao rehetra izao.
       18Mbetika nihamalefaka ny lelafo,
mba tsy hahalevona ny biby nalefa hamely ny mpanohitra ny fivavahana,
ka ho fantany amin'ny fahitana an'izany,
fa tanahin'ny fitsaran'Andriamanitra izy ireo.
       19Mbetika nidedadeda ao afovoan'ny rano izy;
ka filelalela mahery noho izay antonina ny afo ny azy amin'izany,
mba handevona ny vokatra rehetran'ny firenena tsy tia fivavahana.
       20Hafa lavitra amin'izany kosa ny amin'ny vahoakanao fa novokisanao hanin'anjely
fa tsy miasa akory dia nomenao mofo voavoatra rahateo avy any an-danitra
misy izay fankafizana rehetra, anandramana ny tsiro rehetra.
       21Izany zava-pihinana avy aminao izany dia maneho ny halemem-panahinao
amin'ny zanakao,
ary izany mofo izany izay nifanaraka amin'izay irin'ny olona mihinana azy,
dia nanjary izay tian'izy io.
       22Maharitra tsy miempo amin'ny herin'ny afo, ny oram-panala aman-dranomandry
mba hahafantaran'izy ireo fa ny afo izay mirehitra ao amin'ny havandra,
sy manjelanjelatra ao anatin'ny orana,
dia mandevona ny vokatry ny fahavalony;
       23fa tsy nahalala intsony ny heriny, nony avy eo,
mba hamelomany ny marina kosa.
       24Satria ny zava-boahary izay manaiky anao, Mpahary azy,
dia manampatra ny heriny hampijaly ny ratsy fanahy;
fa milefaka kosa hampahita soa an'izay matoky anao.
       25Ka noho izany dia nety nilefitra hanaraka izany fiovana rehetra izany ny zava-boahary,
ka nanaiky ny didin'ny fahasoavanao, mpamelona ny zavatra rehetra,
araka ny sitrapon'izay nanam-pilana avy:
       26mba hahalalan'ny zanakao tianao, ry Tompo,
fa tsy ny voankazo samihafa karazana no mamelona ny olona,
fa ny teninao no mitahiry an'izay mino anao.
       27Satria izay mahatoha ny herin'ny afo mandevona,
dia miempo moramora, nony vao notanin'ny tanamasoandro kely foana:
       28hampianarana ny olona rehetra fa tokony hialoha ny masoandro, amin'ny fisaorana anao,
sy fitsaohana anao, alohan'ny andro miposaka.
       29Fa ny amin'ny tsy mankasitraka kosa,
dia hiempo toy ny ranomandry ririnina
sy handeha toy ny rano foana. >