Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Fahendrena

Fahendrena toko 15
Israely voasodokan'ny sampy - Meloka ny mpanao sampy - Adala izay manompo sampy.

       1Fa hianao, ry Andriamanitray ô, no tsara fo, mahatoky, mahari-po,
ka mitondra ny zavatra rehetra amim-pamindram-po.
       2Na dia manota aza izahay, dia anao ihany;
mahalala ny fahefanao;
tsy te-hanota anefa izahay,
satria fantatray fa isaina amin'ireo anao izahay.
       3Ny mahalala anao dia fahamarinana lavorary,
ary ny mahalala ny fahefanao, no fototry ny tsy fetezana ho faty.
       4Tsy voasodoka izahay na tamin'ny zavatra noforonin'ny mpahay zavatra mamohehatra
na tamin'ny endri-javatra voafotetaky ny loko samihafa volo,
zava-poana nataon'ny mpanoso-doko;
       5ny fijery azy manetsika ny filan-dratsin'ny adala,
izay mety ho raiki-pitia amin'ny endri-javatra tsy misy aina.
       6Fa efa raiki-po amin'ny ratsy izy ireo, ka tandrifin'ny fanantenana toy izany
na izy manao, na ireo tia sy mivavaka amin'izany.
       7Satria indro misy mpanefy vilany anankiray, mikezaka mandity tanimanga malemy:
samy fasian-javatra ampiasaintsika avokoa aloha no ataony,
ka tanimanga iray ihany no namoronany
fasian-javatra fanao amin'ny zavatra misy hajany,
ka tsy avahany akory na hatao inona na hatao inona avy izany:
fa ny mpanefy vilany ihany no hanapaka izany.
       8Manaraka izany, asa fanoherana ny fivavahana no ataony, fa ilay tanimanga ihany
no amoronany andriamanitra tsy izy,
dia izy izay natao tamin'ny tany fahiny,
sy mbola hiverina faingana amin'ny tany nangalana azy,
rahefa avy izay hitakiana aminy ny fanahy nampindramina azy.
       9Samy tsy ahiny akory anefa, na ny heriny mihalany,
na ny hafohin'ny andro iainany;
fa maninana an'ireo manefy volamena sy volafotsy izy;
maka tahaka an'ireo mpanefy varahina izy,
ary hataony ho voninahiny, ny manao endri-javatra manodoka.
       10Manahaka ny lavenona ny fony,
ambany noho ny tany ny fanantenany;
ary latsa-danja noho ny tanimanga ny ainy.
       11Satria izy tsy nahalala ilay nanao azy,
izay nampiditra fanahy miasa ao aminy,
sy nametraka fofon'aina taminy.
       12Nataon'izy io ho filalaovana ny fisiantsika;
ary ho tsena fivoriana hitadiavana tombom-barotra ny fiainantsika;
fa tsy maintsy manao izay rehetra mety hihariana, hoy izy, na dia amin'ny heloka aza.
       13Satria fantany tsara fa izay meloka indrindra amin'izy rehetra,
dia izy izay sady manao fasian-javatra malia no namorona sampy koa amin'ny tany iray ihany.
       14Kanefa samy adala dia adala avokoa,
ary latsa-danja noho ny fanahin-jaza aza,
ireo fahavalon'ny vahoakanao, izay manindry azy amin'ny fahoriana.
       15Satria nataon'izy ireo ho andriamanitra avokoa ny sampin'ny firenena,
izay tsy afa-mampiasa ny masony hijery
na ny vavorony hiaina rivotra,
na ny sofiny hihaino,
na ny rantsan-tanany hitsapa,
ary tsy afa-mamindra ny tongony.
       16Olombelona no nanao azy ireny;
izay nampindramina fofon'aina no namorona azy.
Tsy misy olombelona mahavita andriamanitra mitovy amin'ny tenany akory.
       17Satria noho izy mety maty dia zavatra tsy manan'aina ihany no mety vitan'ny tànany mankahala ny fivavahana.
Ambony noho ireo zavatra ivavahany izy,
fa izy manan'aina ahay; ary ireo tsy nanana na oviana na oviana.
       18Anaovan'izy ireo fombam-pivavahana izay biby maharikoriko indrindra,
sy ratsy amin'ny biby rehetra raha ny hadalana no hitsarana azy,
ka tsy misy soa kely akory ao aminy mety hampitia azy
toy ny endriky ny biby hafa;
       19ka mihataka amin'ny fiderana amam-pisaorana an'Andriamanitra. >