Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Epistola Voalohan'i Md. Paoly Ho An'ny Tesalonisiana

TokoVotoatiny
Toko 1 Fiarahabana - Fisaorana noho ny toetra tsara ananan'ny any Tesalonìka.
Toko 2 Ny toetr'i Paoly teo amin'ny Tesalonisiana - Ny nandraisan'ny Tesalonisiana tsara ny Evanjely - Ny naniriany mafy hitsidika azy ireo.
Toko 3 Ny nanirahany an'i Timote hitsidika azy - Ny hafaliany noho ny faharetan'izy ireo sy ny ny fivavahany ho azy.
Toko 4 Fananarana mba ho madio sy hifankatia ary hiasa - Ny amin'ny fitsanganan'ny maty, sy ny hahatongavan'ny Tompo.
Toko 5 Tsy fantatra ny andro - Ny fiomanana tsy maintsy atao - Famaranan-teny sy fanaovam-beloma.