Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Epistola Voalohan'i Md. Paoly Ho An'ny Tesalonisiana

1 Tesalonisiana toko 3
Ny nanirahany an'i Timote hitsidika azy - Ny hafaliany noho ny faharetan'izy ireo sy ny ny fivavahany ho azy.

       1Dia tsy naharitra intsony izahay, ka naleonay mitoetra irery tany Atena, 2fa nalefanay Timote rahalahinay sy mpandraharahan'Andriamanitra amin'ny Evanjelin'ny Kristy, hankahery fo anareo sy hamporisika anareo haharitra amin'ny finoanareo, 3sao misy mihontsina akory amin'izao fahoriana izao, nefa izao no anjarantsika, araka ny efa fantatrareo rahateo. 4Fa fony mbola teo aminareo ihany izahay no efa nilaza taminareo rahateo fa tsy maintsy hampahorina, ary hitanareo izao fa tanteraka tokoa izany. 5Hany ka tsy naharitra terý aho, fa naniraka mpampitsapa ny finoanareo, sao dia nasian'ny mpaka fanahy hianareo ka ho very foana ny fisasaranay.
       6Kanjo ankehitriny, nony tonga avy tatý aminareo Timote, dia nolazainy tsara tatý aminay avokoa ny amin'ny finoanareo, ny fitiavanareo, ny fahatsiarovanareo anay tsara mandrakariva, ny fanirianareo hahita anay, toy ny anirianay hahita anareo, 7ka noho izany rehetra izany, ry rahalahy, dia afaka alahelo ny aminareo izahay, teo amin'ny fahaterena amam-pahorianay rehetra, noho ny finoanareo: 8velona terý izahay izao, mahita anareo maharitra tsara ao amin'ny Tompo. 9Fisaorana manao ahoana re no azonay avaly an'Andriamanitra, noho ny aminareo sy noho ny hafaliana tanteraka tsaroanay noho ny aminareo eo anatrehan'Andriamanitra! 10Endrey, izany fangatahanay an-kafanam-po lehibe andro aman'alina hahita tava anareo, sy hameno izay tsy ampy amin'ny finoanareo!
       11Enga anie ka ny tenan'Andriamanitra Raintsika, sy Jesoa-Kristy Tompontsika no hanitsy làlana anay ho atý aminareo; 12ary ny Tompo hampitombo sy hampandroso anareo amin'ny fifankatiavanareo, sy amin'ny fitiavanareo ny olona rehetra, tahaka anay aminareo izao! 13Hankahery ny fonareo anie izy, ary hiaro azy tsy hanan-tsiny amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra Raintsika, ho amin'ny fahatongavan'i Jesoa-Kristy Tompontsika mbamin'ny olo-masiny rehetra. Amena. >