Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Evanjely Masin'i Jesoa-kristy Nosoratan'i Md. Marka

TokoVotoatiny
Toko 1 Ny toritenin'i Joany - Jesoa-Kristy atao batemy sy alain'ny demony fanahy - Ny niantsoan'i Jesoa ny mpianany voalohany - Ny nampianaran'i Jesoa tao amin'ny sinagoga ary ny nandroahany demony ary nanasitranany marary.
Toko 2 Ny nahasitranan'i Jesoa ilay lehilahy malemy - Ny niantsoana an'i Matio - Ny fifadian-kanina - Ny amin'ny sabata.
Toko 3 Jesoa nanasitrana ilay lehilahy maty tànana sy ny marary hafa koa - Ny nanendren'i Jesoa ny Apostoly - Jesoa mamaly ny mpanora-dalàna - Iza no reniny sy rahalahiny?
Toko 4 Ny fanoharana amin'ny vary afafy - Ny fanoharana amin'ny jiro sy ny fanoharana hafa maro - Tony ny tafio-drivotra.
Toko 5 Ny demony voaroaka ho ao amin'ny kisoa - Ilay vehivavy nitsi-drà - Ny zanakavavin'i Jaïra.
Toko 6 Jesoa tsy enin-kaja tao amin'ny taniny - Ny nanirahan'i Jesoa ny Apostoly - Ny nahafatesan'i Joany Batista - Jesoa mampitombo ny mofo dimy, sy mandeha eny ambony ranomasina.
Toko 7 Ny amin'ny fanaon-drazana - Ilay vehivavy kananeana - Ilay lehilahy sady marenina no moana.
Toko 8 Ny nampitomboan'i Jesoa ny mofo fito - Ny namaliany ny Farisiana - Ilay jamba tao Betsaida - Piera nieky an'i Jesoa ho Kristy - Ny fahafoizan-tena.
Toko 9 Ny niovan'i Jesoa-Kristy tarehy - Ilay zazalahy azon'ny demony moana - Ny nilazan'i Jesoa ny hijaliany - Ny amin'ny fanetren-tena - ny fanafintohinana.
Toko 10 Tsy azo ravana ny fanambadiana - Jesoa sy ny zazakely - Ilay zatovo nanan-karena - Ny nilazan'i Jesoa fanintelony ny hijaliany - Ny fangatahan'ny zanak'i Zebede - Bartime, jamba tao Jerikao.
Toko 11 Ny nidiran'i Jesoa tao Jerosalema - Ny aviavy voaozona - Ireo mpivarotra tao an-tempoly voaroaka.
Toko 12 Ny fanoharana amin'ny mpiasa tanim-boaloboka ratsy fanahy - Ny fandoavan-ketra ho an'i Sezara - Ny hitsanganan'ny maty - Izay didy ambony indrindra - Ny faharatsian'ny mpanora-dalàna - Ny rakitr'ilay vehivavy mpitondratena.
Toko 13 Ny handravana an'i Jerosalema sy ny hanenjehana ny Apostoly - Ny fametavetana lozan-tany - Ny nihavian'ny Tompo.
Toko 14 Jesoa tao an-tranon'i Simona boka - Ny Paka farany - Ny namoronan'i Jesoa ny Eokaristia - Jesoa tao Getsemany - Jesoa voasambotra - Jesoa tao amin'ny mpisorona lehibe - Piera nandà azy.
Toko 15 Jesoa teo anatrehan'i Pilaty - Ny nanamelohana azy - Jesoa voalatsa sy voahombo tamin'ny hazo fijaliana - Ny nahafatesany - Jesoa nalevina.
Toko 16 Ireo vehivavy tao amin'ny fasana - Ny nisehoan'i Jesoa tamin'i Madelena - Ny nisehoan'i Jesoa tamin'ny Apostoly - Ny niakarany tany an-danitra.