Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Epistola Voalohan'i Md. Paoly Ho An'ny Korintiana

TokoVotoatiny
Toko 1 Fiarahabana - Fisaorana an'Andriamanitra - Aoka hofoanana ny fisarahan-kevitra - Lavina ny fahendren'izao tontolo izao - Ny adala amin'izao tontolo izao no nofidin'Andriamanitra.
Toko 2 Ny fomba fitory tenin'i Paoly tao Korinto - Ny olona ara-batana sy ny olona ara-panahy.
Toko 3 Mbola ara-batana ny Korintiana - Ny Kristy no hany fanorenana.
Toko 4 An'Andriamanitra ny fitsarana - Izy Paoly manetry tena - Fananarana ny zanany.
Toko 5 Teneniny mafy ny Korintiana, fa nisy fanambadiana olon-tsy heny tao aminy - Olona sasany tsy tokony hiarahana.
Toko 6 Tsy tokony hiady amin'ny fitsarana tsy kristianina - Ny tsy mahazo ny fanjakan'Andriamanitra - Ny maharatsy ny fijangajangana.
Toko 7 Tsara sy mety ny fanambadiana - Tsy azo ravana ny fanambadiana - Samia mitana ny toetrany - Ny maha-ambony ny faha-virjiniana.
Toko 8 Ny amin'ny hena naterina tamin'ny sampy - Tsy tokony hanafintohina ny malemy.
Toko 9 Ny rariny sy hitsiny ho an'ny Apostoly - Ny amin'ny famolahan-tena.
Toko 10 Anatra ho an'ny mpino ankehitriny ny nanj├▓ ny sasany fahiny - Fifadiana ny sakafo fomban-tsampy - Fitsipika sasany harahina.
Toko 11 Fanao mety ho an'ny vehivavy ny misaron-doha ao am-piangonana - Misy tsy mety ny nanaovan'ny Korintiana ny fanasan'ny Tompo - Ny nanaovan'ny Tompo ny Eokaristia.
Toko 12 Ny amin'ny fanomezam-pahasoavana samihafa - Tena iray isika, ka tsy maintsy mifanampy.
Toko 13 Ny fitiavana no fanomezana ambony indrindra.
Toko 14 Ny amin'ny fitenenana amin'ny teny tsy fantatra - Ilaina kokoa ny faminaniana sy fandikan-teny - Fitsipika harahina raha misy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, na maminany - Ny amin'ny vehivavy ao am-piangonana.
Toko 15 Ny amin'ny fitsanganan'ny maty - Lazainy aloha ny nitsanganan'ny Kristy - Raha nitsangana ny Kristy, dia misy tokoa ny fitsanganan'ny maty - Hain'Andriamanitra atao ny manangana ny maty - Ny ho toetr'izay tafatsangana.
Toko 16 Ny amin'ny famoriam-bola - Mikasa ho any Korinto i Paoly - Teny farany sy fanaovam-beloma.