Epistola Voalohan'i Md. Paoly Ho An'ny Korintiana

Toko faha-16

1 Ary ny amin'ny famoriam-bola ho an'ny olona masina, dia mba manaova koa hianareo, toy ny nasaiko nataon'ny Eglizy rehetra any Galatia.

2 Amin'ny andro voalohany isan-kerinandro, dia samia hianareo manokan-javatra any an-tranony, sy mandatsa-drakitra araka izay azony atao avy, mba ho vita rahateo ny famoriam-bola rahefa tonga aho. 3 Ka rahefa tonga aho, dia hanendry olona hianareo hampitondraiko taratasy hanatitra ny fiantranareo any Jerosalema. 4 Ary raha mendrika ny fankanesako any aza izany, dia hiaraka amiko izy ireo. 5 Ho any aminareo aho rahefa namaky an'i Masedonia, fa hamaky an'i Masedonia aho.

6 Ary angamba hitoetoetra any aminareo aho, na handany ny ririnina any aza, dia hianareo no hanatitra ahy any amin'izay halehako rehetra any. 7 Tsy dia ny hamangy anareo toy ny mandalo fotsiny no kasaiko amin'ity, fa ny hitoetra elaela no antenaiko, raha sitra-pon'ny Tompo. 8 Hijanona ao Efezy anefa aho, hatramin'ny Pentekoty, 9 satria varavarana lehibe no mivoha ho ahy hahazoako miasa tsara, nefa maro ny mpanohitra. 10 Rahefa tonga atý aminareo Timote, ataovy izay tsy hananany tahotra eo aminareo, fa manao ny asan'ny Tompo toa ahy izy.

11 Koa aoka tsy hisy hanao tsinontsinona azy. Atero izy ho tonga soa aman-tsara atý amiko, fa miandry azy mbamin'ny rahalahy sasany aho. 12 Ary ny amin'i Apolo rahalahintsika, dia niangavy mafy taminy aho mba hiara-mandeha amin'ny rahalahy sasany hankany aminareo izy, saingy tsy mbola sitrany ny handeha ankehitriny, fa rahefa misy hahafahany dia ho avy ihany izy. 13 Miambena, mahareta amin'ny finoana, misehoa ho lehilahy, ary mahereza fo. 14 Ataovy amim-pitiavana ny zavatra rehetra. 15 Izao koa no hafatra ataoko aminareo, ry rahalahy: fantatrareo fa ry Stefanasy, dia voaloham-bokatra tany Akaia, sady nanokan-tena hanampy ny olona masina,

16 ka aoka hianareo hanaiky amim-panajana ny olona mendrika toy ireny, sy izay rehetra miara-miasa sy misasatra amin'ny asa toy izany. 17 Faly aho noho ny nahatongavan'i Stefanasy sy Fortonato ary Akaïko, fa ireo no nanao izay tsy efanareo. 18 Namelombelona ny fanahiko sy ny anareo koa izy ireo; ka mahaiza manaja ny olona toy ireny. 19 Manao veloma anareo ny Eglizy rehetra atý Asia; manao veloma anareo indrindra ao amin'ny Tompo Akilasy sy Prisila mbamin'ny Eglizy izay ao an-tranony.

20 Manao veloma anareo ny rahalahy rehetra. Mifanaova veloma amin'ny fanorohana masina. 21 Izaho Paoly, manao veloma anareo, amin'ny sora-tànako.

22 Raha misy tsy an'i Jesoa-Kristy Tompontsika, dia aoka ho voaozona izy! Maran-Atha (Tamy ny Tompontsika).

23 Ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesoa-Kristy Tompo. 24 Ny fitiavako dia ao aminareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesoa. Amena.

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0373