Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Osea

TokoVotoatiny
Toko 1 Ilay vehivavy mpanitsakitsa-bady, sy ireo zanany famantarana maneho ny tsinin'Israely, sy ny famaizana miandry azy.
Toko 2 Hatsangana indray Israely - Ny fahotany, ny famaizana azy - Fanekena vaovao.
Toko 3 Fanavotana an-dravehivavy mpivadika; famantarana ny famindram-pon'Andriamanitra amin'Israely.
Toko 4 Tsy misy fahamarinana, na hatsaram-po, na fahalalana an'Andriamanitra eo amin'ny tany; indrindra fa amin-dry zareo mpisorona, izay mandiso làlana ny olona - Fahavetavetana amin'ny fombam-pivavahana - Mandroso miharatsy ny olona; famaizana.
Toko 5 Ny hiharan'ny famaizana indrindra dia ireo mpisorona izay namitaka ny vahoaka sy ireo mpanapaka ny vahoaka, izay tsy afa-miaro tena, noho ny fanekena nataony, amin'ny loza hamelezan'Andriamanitra azy.
Toko 6 Ny fiovan'ny fo no tian'Andriamanitra hiverenan'Israely aminy.
Toko 7 Teny mamely ny faharatsian'ny lehibe sy ny fanekena ataony eny ivelany.
Toko 8 Teny mamely ny fanompoan-tsampy.
Toko 9 Any amin'ny fahababoana tsy hisy fety intsony; efa antomotra ny famaizana - Fanozonana ny taranak'Israely.
Toko 10 Horavana ny otelin'Israely, ary izy ho fongana noho ny helony efa hatramin'ny ela be sady tsy anenenany.
Toko 11 Tsy nahalala ny fitiavan'Andriamanitra azy hatramin'ny fahazazany Israely, ka izany no namaizana azy: hamindra fo aminy anefa Andriamanitra, ka hamonjy azy.
Toko 12 Nampitombo ny helony Israely; tsy tsaroany ny ohatra navelan'ny razany, ka noho ny habetsahan'ny hadisoany, tsy maintsy sazian'Andriamanitra.
Toko 13 Anatema varomaty - Efraima, be voninahitra erý taloha dia efa nivadika ka nofaizina; miantso famaizana safatsiroa ny helony rehetra - Ho levona koa Samaria.
Toko 14 Aoka hihaiky ny helony Israely dia hovonjen'Andriamanitra izy sy hambininy.