Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Osea

Osea toko 13
Anatema varomaty - Efraima, be voninahitra erý taloha dia efa nivadika ka nofaizina; miantso famaizana safatsiroa ny helony rehetra - Ho levona koa Samaria.

       1Raha vao niteny Efraima, dia nihorohoro ny olona;
nisandratra izy teo amin'Israley.
Fa tonga meloka izy noho ny amin'i Baala, ka maty.
       2Ary ankehitriny izy ireo mandroso manota ihany;
nanao sarin-javatra anidina tamin'ny volany,
dia sampy araka izay hevitra foroniny:
asan'ny mpanao tao-zavatra foana izany!
Izao no filazan'ny olona azy ireo! Mpanao sorona olona,
manoroka zanak'omby.
       3Noho izany izy ireo dia ho tahaka ny rahona maraina,
ho toy ny ando amin'ny maraina malaky levona,
ho tahaka ny akofa paohin'ny rivotra avy eo am-pamoloana,
ary ho tahaka ny setroka mivoaka avy eo am-baravarankely.
       4Ary izaho no Iaveh, Andriamanitrao,
hat'rany amin'ny tany Ejipta;
tsy hahalala Andriamanitra hafa-tsy izaho hianao;
ary eo ivelan'ny tenako tsy misy mpamonjy.
       5Nahalala anao tany an'efitra aho
tany amin'ny tany fahamainana.
       6Nony nahazo hanina izy ireo, dia nivoky;
nivoky izy ka nisondrotra ny fony;
ka izany no nanadinoany ahy.
       7Izaho kosa amin'izy ireo, dia ho toy ny liona,
ho tahaka ny pantera, hamitsahako eny amoron-dàlana izy.
       8Hiantoraka aminy toy ny orsa very anaka aho,
handriatra ny sarom-pony aho
ary handrapaka azy eo, toy ny liom-bavy;
ny biby any an-tsaha hamotipotika azy.
       9Izao no mahavery anao, ry Israely, dia hianao manohitra ahy,
manohitra an'izay vonjinao.
       10Aiza ary izay mpanjakanao,
hamonjy anao ao an-tanànanao rehetra?
Ary aiza ireo mpitsaranao, izay nilazanao hoe:
Omeo mpanjaka amam-panapaka aho?
       11Omeko mpanjaka hianao amin'ny hatezerako;
ary esoriko ireny amin'ny fahavinirako.
       12voafehy ny helok'i Efraima,
atao tsara tahiry ny fahotany.
       13Voan'ny fanaintainan'ny vehivavy, raha miteraka, izy;
zaza tsy manam-pahendrena,
fa nony tonga ny fotoana, tsy mandroso izy ho teraka.
       14Hanafaka azy amin'ny herin'ny seoly aho,
hanavotra azy amin'ny fahafatesana.
Ry fahafatesana ô aiza ny aretina fandripahanao?
Ry seoly ô, aiza ny fandringananao?
Miafina amin'ny masoko ny nenina.
       15Fa hahavokatra eo amin'ny rahalahiny Efraima;
nefa ho tonga ny rivotra avy atsinanana;
hiakatra avy any an'efitra ny fofon'ain'ny Tompo;
ka ho maina ny loharanony;
ho ankina ny fantsakany;
hobaboiny ny firaketan'ny zava-tsarobidy rehetra. >