Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Osea

Osea toko 11
Tsy nahalala ny fitiavan'Andriamanitra azy hatramin'ny fahazazany Israely, ka izany no namaizana azy: hamindra fo aminy anefa Andriamanitra, ka hamonjy azy.

       1Tia an'Israely aho fony mbola zaza izy;
ka hatrany Ejipta nisy fiantsoana nataoko ny zanako.
       2Nisy fiantsoana nataoko tamin'izy ireo; nefa izy niamboho.
Nanolotra sorona amin'ny Baala izy,
sy emboka ho an'ny sampy.
       3Ary izaho nampiana-mandeha an'i Efraima,
sy nitantana azy tamin'ny sandriny,
nefa tsy fantany fa nanolikoly azy aho.
       4Nentiko tamin'ny kofehy fitondrana olona izy ireo,
dia tamin'ny fatoran'ny fitiavana;
mova aho tsy ilay nanainga ny jioga ho azy,
eo ambonin'ny valanoranony,
ary niondrika taminy sy nampihinana azy.
       5Tsy hiverina ho any amin'ny tany Ejipta izy;
ary Asora no ho mpanjakany,
noho izy tsy nety nibebaka.
       6Hampandihizana sabatra ao an-tan├ánany
ka handrava ny hidiny ary handevona izany,
noho ny fisainan'izy ireo.
       7Efa tapakevitra ny hisaraka amiko ny vahoakako;
nisy niantso azy any ambony,
nefa tsy misy miandrandra maso akory izy ireo.
       8Hataoko ahoana no famoy anao, ry Efraima,
na fanolotra anao, ry Israely?
Hataoko ahoana no famela anao ho tahaka an'i Adama,
na fampanjary anao ho tahaka an'i Seboima?
Onena ny foko ato anatiko,
ary indray miontana ny fangorahako rehetra.
       9Tsy hanarana ny firehetan'ny hatezerako aho,
tsy horavako fanindroany Efraima.
Fa Andriamanitra aho, fa tsy olombelona;
eo afovoanao ilay Masina,
ka tsy ho tonga aho mitondra ny fisafoahako.
       10Hanaraka an'ny Tompo izy ireo;
hierona toy ny liona izy,
ka rahefa mierona izy
dia hidodododo avy any Andrefana amin-kovitra ireo zanany.
       11Hidodododo avy any Ejipta izy ireo, mangovitra toy ny voronkely
ary avy any amin'ny tany Asora toy ny domohina;
ka hamponeniko ao an-tranony,
- teny marin'ny Tompo. >