Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Epistola Voalohan'i Md. Piera

TokoVotoatiny
Toko 1 Soa lehibe ny finoana sy ny fanantenana maha-kristianina antsika - Famporisihana hikatsaka fahamasinana.
Toko 2 Ny Kristy no fototry ny fahamasinana - Ny fanoherana ny filan-dratsy - Ny fanekena ny lehibe sy ny tompo - Ny fiombonana amin'ny fijalian'ny Kristy.
Toko 3 Ny adidin'ny mpivady - Ny fifankatiavana sy fifanaovan-tsoa - Ny fandeferana ny fanenjehana tahaka ny Kristy.
Toko 4 Ny tsy hiverenana amin'ny fomban'ny jentily - Ny fikezahana amin'ny hatsaram-panahy rehetra - Ny fiarahana mijaly amin'ny Kristy.
Toko 5 Ny adidin'ny mpifehy sy ny fehezina - Anatra iombonana - Fanaovam-beloma.