Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Ohabolana

TokoVotoatiny
Toko 1 Sasin-teny - Filazana mialoha - Famporisihan'ny olon-kendry ny mpianany handositra ny làlan'ny haratsiana - Ny fahendrena miantso ny olona hanatona azy.
Toko 2 Mampahazo soa sy miaro amin'ny loza ny fanekena ny anatry ny fahendrena.
Toko 3 Soa tehirizin'Andriamanitra ho an'ny mpanompony; famonjen'Andriamanitra azy ireo; famporisihina amin'ny fitiava-namama sy ny rariny.
Toko 4 Fananarana azon'ny hendry, fony mbola tanora, tamin-drainy.
Toko 5 Tokony hifady ny fitiavana maloto sy hiraikipo amin'ny anjara.
Toko 6 Fanoroan'ny fahendrena: Aza miantokantok'olona foana - Ny amin'ny hakamoana - Mandositra ny ratsy fanahy amam-pihatsaravelatsihy - Ny fahalotoana sy ny voka-dratsiny.
Toko 7 Famporisihana hafa koa, hanalavitra ny vehivavy janga.
Toko 8 Ny fahendrena manao ny tenany ho olona manolotra fanomezana sarobidy - Nateraka mandrakizay - Manambina izay manana azy.
Toko 9 Roa karazana ny fanasana iantsoana ny olombelona, dia ny an'ny fahendrena sy ny an'ny fahadalana.
Toko 10 Fampitahana ny olona mivavaka sy mpankahala fivavahana, na amin'ny fitondran-tenany, na amin'ny anjara hiafarany.
Toko 11 Vokatry ny fahitsiam-po - Vokatry ny faharatsiam-po.
Toko 12 Toetry ny olo-marina - Toetry ny ratsy fanahy - Fahotan'ny vava.
Toko 13 Fahotan'ny vava.
Toko 14 Torohevitra soa.
Toko 15
Toko 16 Anatra samihafa.
Toko 17 Torohevitra soa samihafa.
Toko 18 Anatra samihafa.
Toko 19
Toko 20
Toko 21
Toko 22 Ny laza tsara.
Toko 23 Halaviro ny fitiavan-karena loatra, tsy fahononana, fahalotoana.
Toko 24 Halaviro ny ratsy fanahy sy ny adala.
Toko 25 Ohabolan'i Salomona, nangonin'ny olon'i Ezekiasa.
Toko 26
Toko 27
Toko 28
Toko 29
Toko 30 Tenin'i Agora.
Toko 31 Tenin'i Lamoela mpanjaka.