Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Ohabolana

Ohabolana toko 9
Roa karazana ny fanasana iantsoana ny olombelona, dia ny an'ny fahendrena sy ny an'ny fahadalana.

       1Ny fahendrena efa nanorina ny tranony,
efa nipaika ny andriny fito,
       2efa namono ny bibiny, nampifangaro ny divainy,
ary efa nanamboatra ny latabany.
       3Naniraka ny ankizivaviny izy, dia miantso
eo an-tampon'ny havoan'ny tanana:
       4Aoka hiditra aty izay kely saina!
Ary hoy izy amin'izay tsy manan-tsaina:
       5Avia, hano ny mofoko,
ary sotroy ny divay nampifangaroiko.
       6Ilaozy ny tsy fahalalana, dia ho velona hianareo;
ary mizora amin'ny lalan'ny fahazavan-tsaina.
       7Raby no azon'izay mananatra ny mpananihany,
ary ala-baraka no hitan'izay mandevilevy ny ratsy fanahy.
       8Aza mananatra ny mpananihany fandrao dia halany hianao;
fa ny hendry no anaro, dia ho tiany hianao.
       9Omeo hevitra ny hendry, hihahendry kokoa;
toroy saina ny marina, hitombo fahalalana.
       10Ny fahatahorana an'ny Tompo no fiandohan'ny fahendrena;
ary ny fahazavan-tsaina no fahalalana an'ilay Masina.
       11Fa izaho no hihamaroan'ny andronao,
sy hitomboan'ny taona iainanao.
       12Raha hendry hianao, dia soa ho anao ny hendry;
fa raha mpamazivazy kosa, hianao ihany no hivesatra ny sazin'izany.
       13Ny fahadalana dia vehivavy vavana,
donto saina, ary tsy mahalala na inona na inona.
       14Mipetraka eo am-baravaran'ny tranony izy,
mitaingin-tseza eo an-tampon'ny havoan'ny tanana,
       15mba hitsinjo ny mpandalo,
izay mizotra amin'ny lalan-kalehany.
       16Aoka hiditra aty, izay kely saina!
Ary hoy izy amin'izay tsy manan-tsaina:
       17Mamy ny rano angalarina,
ary fy ny mofo hanina am-piafenana!
       18Tsy fantany fa misy ambiroa ao,
ary efa any amin'ny fanambanin'ny seoly sahady ny nasainy. >