Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Ohabolana

Ohabolana toko 19

       1Aleo olo-mahantra mandeha tsy misy tsiny,
toy izay olona miavonavom-bava, sady adala.
       2Tsy tsara ny tsy fahalalan'ny fanahy,
ary lavo ny olona faingam-pandeha.
       3Ny hadalan'ny olona no mahasimba ny lalany;
ka Iaveh no itezeran'ny fony.
       4Ny harena mahamaro sakaiza,
fa ny mahantra dia tafasaraka amin'ny sakaizany.
       5Ny vavolombelona mandainga, tsy ho afa-maina,
ary izay milaza lainga koa, tsy ho afa-mandositra.
       6Ny olona mahafoy be, maro mpandoka;
ary izay mahatolotolotra, sakaizan'ny rehetra.
       7Ny rahalahin'ny mahantra mankahala azy avokoa,
koa mainka ny sakaizany, no mihataka aminy koa!
Mba mitady teny soa izy, fa tsy mahita izany akory.
       8Izay mahazo fahalalana no tia ny fanahiny,
ary izay manaraka ny fahamalinana hahazo ny fahasambarana.
       9Ny vavolombelona tsy marina, tsy ho afa-maina;
ary izay milaza lainga, ho very.
       10Ny adala tsy tandrifin'ny hiaina ao anatin'ny fahafinaretana;
ka mainka izay manompo ve no hanapaka ny andriandahy?
       11Ny fahendren'ny olona mahatonga azy hahalefitra,
ary ataony voninahitra ho azy ny manadino ny ratsy natao taminy.
       12Ny zanaka adala mampidi-doza an-drainy;
ary ny ady ataon'ny vehivavy, toy ny tafon-trano mitete tsy an-kijanona.
       13Ny zanaka adala mampidi-doza an-drainy;
ary ny ady ataon'ny vehivavy, toy ny tafon-trano mitete tsy an-kijanona.
       14Trano sy harena no lova amin'ny ray;
fa ny vady manan-tsaina, fanomezana avy amin'ny Tompo.
       15Ny hakamoana mampatoritory foana;
ary ny fanahy malaina ho tratry ny mosary.
       16Izay mitandrina ny lal├ána miaro ny fanahiny;
izay tsy mitandrina ny lalany, ho faty.
       17Izay miantra ny mahantra, mampisambotra an'ny Tompo,
ka izy no hamaly ny soa nataony.
       18Faizo ny zanakao fa mbola misy antenaina ihany;
nefa aza dia lasa loatra ka mahafaty azy.
       19Ny olona misafoaka mafy, hilonjo ny sazin'izany;
raha voavonjinao indray mandeha izy, dia tsy maintsy hovonjenao indray.
       20Henoy ny fanoroana, ary raiso ny fampianarana;
mba ho hendry hianao amin'ny andro sisa hiainanao.
       21Maro ny fikasana mihetsiketsika ao am-pon'ny olona,
fa ny hevitry ny Tompo ihany no tanteraka.
       22Ny hatsaram-pon'ny olona no manambara azy ho mahafatra-po,
ary aleo ny mahantra toy izay ny mpandainga.
       23Ny fahatahorana an'ny Tompo no mitarika ho amin'ny fiainana,
ka dia voky tsara, tsy vangiam-pahoriana.
       24Ny kamo mangaron-dovia amin'ny tanany;
fa tsy mampakatra ny tanany ao am-bavany indray.
       25Kapohy ny mpamazivazy, dia hihahendry ny kely saina;
anaro ny olona manan-tsaina dia hahazo ny fahaizana izy.
       26Izay ratsy fitondra ray, sady sahy mandroaka reny,
dia zanaka mitototra henatra amam-pahafaham-baraka.
       27Anaka, raha mitsahatra tsy mihaino fampianarana hianao,
dia hanalavitra ny tenin'ny fahaizana.
       28Ny vavolombelona ratsy, manamavo ny rariny,
ary ny vavan'ny ratsy fanahy mitelina faharatsiana.
       29Vonona ho an'ny mpamazivazy ny fitsarana,
ary ho an'ny lamosin'ny adala ny kapoka. >