Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Mpitsara

TokoVotoatiny
Toko 1 Ny nahazoana miandalandalana ny tany Kanaana.
Toko 2 Faninian'ny anjely an'Israely - Fivadihan'Israely tamin'Iaveh - Ny firenena hafa tafajanona tao anilan'Israely.
Toko 3 Ny firenena tafajanona tao Kanaana hizahan-toetra an'Israely - Otoniela mpitsara miaro an'Israely amin'i Kozana-Rasataima - Aoda mpitsara miaro an'Israely amin'i Eglona.
Toko 4 Deborà sy Baràka manafaka an'Israely tamin'i Jabìna sy Sisarà.
Toko 5 Tonon-kiran'i Deborà.
Toko 6 Ny nampahorian'ny Madianita an'Israely - Fiantsoan'Andriamanitra an'i Jedeona.
Toko 7 Fiomanana hiady - Fandresen'i Jedeona.
Toko 8 Fanenjehana ny Madianita tany an-dafin'i Jordany - Asa sasany nataon'i Jedeona - Fitsarany sy fahafatesany.
Toko 9 Ny namonoana ny zanak'i Jedeona - Ny niantsoana an'i Abimeleka ho mpanjaka tao Sikema - Ny fanoharana nataon'i Joatama - Ny famaizana ny tao Sikema sy Abimeleka.
Toko 10 Tolà sy Jaira, mpitsara - Israely resin'ny Amonita.
Toko 11 Jefte - Ny fiantsoana azy - Ny fifamaliany tamin'ny Amonita - Ny voadiny - Ny fandreseny - Ny fanefany ny voadiny.
Toko 12 Ady tamin'i Efraima sy Israely - Fahafatesan'i Jefte - Abesàna-Ahialona-Abdòna.
Toko 13 Ny nahaterahan'i Samsona.
Toko 14 Voalohany sy fanindroany nanehoan'i Samsona ny heriny - Fanambadiany- Ankamantatra nataony.
Toko 15 Ny namelezan'i Samsona ny Filistina fanintelony sy faninefany.
Toko 16 Samsona sy Dalilà - Faharesena sy fahafatesan'i Samsona.
Toko 17 Ny fivavahan-dison'i Mikasy tany Betleema.
Toko 18 Ny namindrana ny fivavahan-dison'i Mikasy ho any Laïsa-Dana.
Toko 19 Ny heloka nataon'i Gabaà.
Toko 20 Ny adin'ny fokon'Israely tamin'i Benjamina.
Toko 21 Fananganana ny fokon'i Benjamina indray.