Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Levitika

TokoVotoatiny
Toko 1 Fomba fanaovana ny sorona dorana.
Toko 2 Ny fanatitra.
Toko 3 Fomba fanaovana ny sorom-pihavanana.
Toko 4 Sorona noho ny ota.
Toko 5 Fanatitra noho ny ota - Sorom-panonerana.
Toko 6 Lalàna momba ny fisoronana.
Toko 7 Lalàna momba ny fisoronana.
Toko 8 Fanamasinana an'Aarona sy ny zanany.
Toko 9 Ny nanombohan'i Aarona sy ny zanany ny raharahany.
Toko 10 Heloka aman-tsazin'i Nadaba sy Abiò - Didy sasany momba ny sorona.
Toko 11 Ny biby madio, ny biby maloto.
Toko 12 Lalàna momba ny vehivavy velom-bao.
Toko 13 Lalàna momba ny habokàna.
Toko 14 Fanadiovana ny boka - Habokàn'ny trano.
Toko 15 Loton'ny lehilahy sy ny vehivavy.
Toko 16 Ny andro lehibe fanonerana.
Toko 17 Toerana fanolorana ny sorona - Fanao amin'ny rà.
Toko 18 Fahamasinan'ny fanambadiana.
Toko 19 Lalàna samihafa momba ny fitondran-tena.
Toko 20 Sazin'ny heloka samihafa.
Toko 21 Fahamasinan'ny mpisorona.
Toko 22 Ny fahamasinan'ny mpisorona - Famahasinan'ny sorona.
Toko 23 Fankamasinana ny fety - Fivoriana masina.
Toko 24 Didy momba ny jiro sy ny mofo alahatra - Sazin'ny mpanevateva ny anaran'Andriamanitra - Lalàna momba ny valim-bonoana.
Toko 25 Ny taona sabata sy ny Jobile.
Toko 26 Tso-drano sy ozona.
Toko 27 Ny voady sy ny fahafolon-karena.