Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Levitika

Levitika toko 2
Ny fanatitra.

       1Raha misy olona manolotra zavatra amin'ny Tompo hatao fanatitra, dia lafarina tsara indrindra no hateriny, ka horarahany diloilo eo amboniny sy hampiany emboka. 2Hoentiny amin'ny mpisorona zanak'i Aarona izany, dia angalan'ny mpisorona eran-t├ánan'ila miaraka amin'ny lafarina tsara indrindra voararaka diloilo ny emboka rehetra, ka hodorany hanetona eo ambonin'ny otely izany, ho fahatsiarovana. Sorona atao amin'ny afo izany, ho hanitra ankasitrahan'ny Tompo. 3Izay sisa amin'ny fanatitra dia ho an'i Aarona sy ny zanany; zava-masina dia masina amin'ny sorona atao amin'ny afo ho an'ny Tompo izany.
       4Raha zavatra endin-dafaoro no hatolotrao ho fanatitra, dia ho mofo mamy vita amin'ny lafarina tsara indrindra tsy misy lalivay, voadity amin'ny diloilo, sy mofo manify, tsy misy lalivay, voararaka diloilo.
       5Ary raha mofo endin-dapoaly no hatolotrao ho fanatitra, dia mofo lafarina tsara indrindra voadity tamin'ny diloilo, tsy misy lalivay. 6Hovakinao ho tapatapany izy, dia horarahanao diloilo; fanatitra izany. 7Raha mofo mamy nandrahoina tamin'ny kasitrola no hatolotrao ho fanatitra dia hatao amin'ny lafarina tsara indrindra miharo diloilo. 8Hoentinao ho ao amin'ny Tompo ny fanatitrao, rahefa voavoatra toy izany; ary rahefa voatolotra amin'ny mpisorona izy, dia hentiny ao amin'ny otely. 9Havahan'ny mpisorona izay tsy maintsy haterina ho fahatsiarovana dia hodorany hanetona eo ambonin'ny otely; sorona atao amin'ny afo izany, ho hanitra ankasitrahan'ny Tompo. 10Izay sisa amin'ny fanatitra dia ho an'i Aarona sy ny zanany; fa zava-masina dia masina amin'ny sorona atao amin'ny afo ho an'ny Tompo izany.
       11Ny fanatitra rehetra aterinareo ho an'ny Tompo dia amboarina tsy asiana lalivay; fa tsy ho azonareo dorana hanetona ho sorona atao amin'ny afo ho an'ny Tompo rahefa zavatra misy lalivay na tantely. 12Fa azonareo atolotra amin'ny Tompo ho fanatitra voaloham-bokatra izany; nefa tsy hisy apetraka eo ambonin'ny otely ho fanatitra misy hanitra ankasitrahana. 13Asiana sira avokoa ny fanatitra aterinao; aza avela tsy hisy siran'ny fanekem-pihavanan'ny Andriamanitrao ny fanatritrao: hanolotra sira ao amin'ny fanatitrao rehetra hianao.
       14Raha fanatitra atao santa-bokatra no entinao amin'ny Tompo, dia salohim-bary voaendy amin'ny afo, lango voatoto, no haterinao ho fanatitra hatao santa-bokatrao. 15Handrarahanao diloilo eo amboniny ary hampianao emboka; fanatitra izany. 16Ny sasany amin'ny vary voatoto sy ny diloilo ary ny emboka rehetra, dia hodoran'ny mpisorona hanetona ho fahatsiarovana. Sorona atao amin'ny afo ho an'ny Tompo izany. >