Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Epistolan'i Md. Paoly Ho An'ny Hebrio

TokoVotoatiny
Toko 1 Tena Zanak'Andriamanitra Jesoa-Kristy ka ambony lavitra noho ny anjely.
Toko 2 Mendrika hoekena indrindra ny fampianaran'ny Kristy - Ambony ihany ny Kristy na dia nijaly aza - Ny antony nijaliany.
Toko 3 Ambony mihoatra an'i Moizy izy - Halavirina mafy ny tsy finoana.
Toko 4 Minoa isika, fandrao naman'ny voasazy - Velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra - Itokio ny Mpisorontsika.
Toko 5 Ny maha-mpisorombe an'i Jesoa-Kristy.
Toko 6 Lozan'izay mivadika! - Samia maharitra, maka tahaka an'i Abrahama.
Toko 7 Lehibe Melkisedeka fa tsy tahaka an'i Levì - Kristy no Mpisorona araka ny fomban'i Melkisedeka - Lavorary tsy manam-paharoa ny Mpisorontsika.
Toko 8 Ny Kristy no Mpisorombe any an-danitra aza - Tapitra ohatra ny Fanekena amin'izao.
Toko 9 Nalemy loatra ny fomba tamin'ny Lalàna fahiny - Ambony lavitra noho izany ny sorona natolotry ny Kirsty - Nilaina tokoa ny fahafatesan'ny Kristy - Manan-kasina mandrakizay ny soron'ny Kristy.
Toko 10 Tsy nahala fahotana ireny sorona fahiny ireny - Ny soron'ny Kristy dia indray mandeha monja - Famporisihana haharitra - Mafy no hanjò izay hivadika - Aoka tsy hadinoina ny faharetana voalohany.
Toko 11 Fankalazana ny finoana sy filazana ny soa avy aminy, ao amin'i Noe, Moizy sy ny razana ary ny olo-marina maro be.
Toko 12 Ny faharetana - Ny fizahan'Andriamanitra toetra antsika - Fihavanana - Fahamarinana - Fanekena ny Kristy.
Toko 13 Anatra samihafa - Ny fanarahana tsara ny finoana - Ny fanarahan-dia an'i Jesoa - Famaranan-teny - Fanaovam-beloma.