Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Bokin'i Estera

TokoVotoatiny
Toko 1 Fanasana lehibe nataon'i Asoerosa mpanjaka - Nisaoran'i Asoerosa Vastì, vadiny, satria tsy nety naneky azy.
Toko 2 Voafidy ho mpanjakavavy Estera: nolazainy tamin'ny mpanjaka ny teti-dratsy hitan'i Mardokea.
Toko 3 Tezitra tamin'i Mardokea Amanà, ka nangatahiny tamin'i Asoerosa mpanjaka hatao maty tsy miteny ny Jody rehetra.
Toko 4 Fisaonan'i Mardokea - Famporisihany an'i Estera hanatona ny mpanjaka.
Toko 5 Noraisin'i Asoerosa tamim-pitiavana Estera. Nanaiky ny hankany amin'ny fanasan'i Estera izy mbamin'i Amanà.
Toko 6 Amanà voatery hanome voninahitra an'i Mardokea.
Toko 7 Teo amin'ny fanasana, notondroin'i Estera ho mpamadika Amanà, ka nalefa hovonoina teo no ho teo.
Toko 8 Fanandratana an'i Mardokea - Fanafahana ny Jody.
Toko 9 Tamin'ny andro voatendry handringanana ny Jody no nandreseny ny fahavalony - Ny namonoana ireo zanak'i Amanà folo lahy - Ny fetin'ny Porima.
Toko 10 Ny fahefan'i Asoerosa - Ny lazan'i Mardokea - Hitan'i Mardokea fa tanteraka izay nofiny izay.
Toko 11 Nofin'i Mardokea.
Toko 12 Mardokea manambara amin'i Asoerosa ny teti-dratsin'ny eonoka roa lahy hamono azy.
Toko 13 Didin'i Asoerosa nampandringana ny Jody - Vavak'i Mardokea.
Toko 14 Vavak'i Estera.
Toko 15 Famporisihina nataon'i Mardokea tamin'i Estera.
Toko 16 Didy avy amin'i Asoerosa mahasoa ny Jody.