Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Bokin'i Estera

Estera toko 11
Nofin'i Mardokea.

       1Tamin'ny taona fahefatra nanjakan'i Ptolemea sy Kleopatra, Dositea izay nilaza azy ho mpisorona, avy amin'ny taranak'i Levì, sy Ptolemea zanany, dia nitondra izany taratasy momba ny Frorai izany, izay lazain'izy ireo ho tena marina sy nadikan'i Lisimaka, zanak'i Ptolemea ao Jerosalema.
       2Tamin'ny taona faharoa nanjakan'i Asoerosa mpanjaka lehibe, andro voalohan'ny volana Nisàna, dia nanonofy Mardokea, zanak'i Jaira, zanak'i Semeì, zanak'i Sisa, avy amin'ny firenen'i Benjamina. 3Izy io dia Jody, nipetraka tao an-tanànan'i Sosa, lehilahy malaza anisan'izay ao an-dapan'ny mpanjaka. 4Isan'ny babo nentin'i Nabokodonosora mpanjakan'i Babilona, avy any Jerosalema, niaraka tamin'i Jekoniasa, mpanjakan'i Jodà izy. 5Izao no nofiny: Tampoka, injay nisy feo, tabataba be aman-kotrobaratra, ary nihorohoro sy nikorontana ny tany. 6Tampoka indray, nisy dragona roa lehibe nandroso samy vonon-kiady. 7Nandefa feo mafy izy ireo, ka tamin'ny feony, dia nivonon-kiady ny firenena rehetra, hamely ny vahoakan'ny olo-marina. 8Tampoka indray, nisy andro maizina sy aizim-pito, nisy horohoro aman-tebiteby, sy fahoriana amam-pivadiham-po teto ambonin'ny tany. 9Natahotra ny hozoin'ny loza mafy indrindra ny vahoakan'ny olo-marina manontolo ka velom-panahiana sy nioman-ko faty. 10Nitaraina tamin'Andriamanitra izy ireo, ary tamin'ny fitarainany, dia nisy toa loharano kely, nivoahan'ony lehibe sy rano be. 11Dia namirapiratra ny hazavana sy ny masoandro, ka tafasandratra ireo tanatin'ny fahasimbana, ka nandrapaka ireo tanatin'ny voninahitra. 12Nony avy nahita izany nofy izany sy izay efa nokasain'Andriamanitra hatao Mardokea, dia nifoha sy nitana izany tao an-tsainy, ary nanao izay tratry ny ainy, mandra-pahalin'ny andro, hahalala izay hevitr'izany. >