Ny Bokin'i Estera

Toko faha-15

1 Nampitondra teny tamin'i Estera izy mba hidirany ao amin'ny mpanjaka, hanao fangatahana aminy, ho an'ny fireneny sy ny tanindrazany.

2 Tsarovy ny andron'ny fahambanianao, sy ny nameloman'ny tànako anao, fa Amanà, ilay voalohany manarakaraka ny mpanjaka, efa niteny hamely antsika mba handringanana antsika.

3 Fa hianao kosa miantsoa ny Tompo, ary mitenena amin'ny mpanjaka ho anay, vonjeo amin'ny fahafatesana izahay. Ny nisehoan'i Estera teo anatrehan'i Asoerosa. (Vakina amin'ny fiandohan'ny toko V.) 4 Tamin'ny andro fahatelo, nony tapitra ny fivavahan'i Estera, dia napetrany ny akanjo fivalozany, fa ny fihaingoam-piandrianany no niakanjoany.

5 Tao anatin'ny famirapiratan'ny haingony fatratra, nony efa niantso an'Andriamanitra ilay Tompo tokana sy Mpamonjy ny olon-drehetra izy aloha, dia nitondra azy roa vavy mpanaraka azy hiaraka aminy araky ny fomba. 6 Niankina tamin'ny anankiray izy hoatra ny ila tsy zakany ny tenany malemy; 7 ny iray kosa nanaraka avy ato aoriana, nanainga ny akanjo lavan'ity tompovaviny. 8 Voazavan'ny hatsaran-tarehiny mamirapiratra fatratra izy, ka miramirana ny tarehiny, maha-teo ho tia ny endriny, fa ny fony kosa voagejan'ny tahotra. 9 Nony tafahoatra ny vavahady rehetra izy, dia niseho teo anatrehan'ny mpanjaka. Asoerosa izany nipetraka teo amin'ny seza fiandrianam-panjakana, nitafy ny mari-piandrianany rehetra sy rakotra volamena amam-batosoa; nahatahotra ny toetr'endriny.

10 Nony nitraka ny lohany mandefa tsirim-boninahitra, dia fijery nirehi-pahatezerana no natopiny, ka torana ny mpanjakavavy, nivaloarika izy, sady nirona nankany amin'ny sorok'ilay ankizivavy nandeha teo alohany. 11 Fa novan'Andriamanitra ho halemem-panahy ny hatezeran'ny mpanjaka; velona ahiahy izy dia niantoraka avy amin'ny seza fiandrianany, nanohana an'i Estera tamin'ny sandriny, mandra-pahatsiarony tena, ary nanony ny fivadiham-pony tamin'ny teny maneho fitiavana. 12 Fa maninona hianao, ry Estera? hoy izy taminy; anadahinao aho, matokia, 13 tsy ho faty hianao, fa ho an'ny be sy ny maro ny didiko. 14 Avia! Dia ningainy ny tehim-bolamena, 15 natehiny teo amin'ny vozony, sady norohany izy, sy nataony hoe: Mitenena amiko. 16 Ary hoy ny navaliny: Toy ny anjelin'Andriamanitra no nahitako anao, tompokolahy, nitebiteby ny foko azon'ny tahotra ny fiandriananao, 17 fa mendrika ny higagana hianao, tompokolahy, ary mahate-ho tia ny tarehinao. 18 Mbola miteny eo izy, dia nitambotsotra ndeha ho torana indray, 19 ka efa kivy ratsy ny mpanjaka, ary nifamonjy namelombelona ny mpanjakavavy ireo mpanompony rehetra.

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0954