Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Evanjely Masin'i Jesoa-kristy Nosoratan'i Md. Matio

TokoVotoatiny
Toko 1 Ny razan'i Jesoa-Kristy sy ny nahaterahany.
Toko 2 Ny nitsaohan'ny Majy an'i Jesoa-Kristy - Ny nandosirana tany Ejipta - Ny namonoana ny zazakely.
Toko 3 Ny batemy sy ny toriteny nataon'i Joany Batista - Ny nanaovany batemy an'i Jesoa-Kristy.
Toko 4 Ny nifadian'i Jesoa-Kristy hanina sy ny nakan'ny demony fanahy azy - Nanomboka nitory teny sy niantso ny Apostoly izy.
Toko 5 Ny fahasambarana valo - Ny fanasin'ny tany - Ny amin'ny fahatezerana, ny fanambadiana, ny fianianana, ny fitiavana ny fahavalo.
Toko 6 Ny fiantrana - Ny fivavahana - Ny fifadian-kanina - Ny fiankinana amin'Andriamanitra.
Toko 7 Ny amin'ny fitsaratsarana foana - Ny làlana ety - Ny mpaminany sandoka.
Toko 8 Ny nahasitranan'ilay boka, sy ilay mpanompon'ny kapiteny sy ny rafozam-bavin'i Piera - Demony voaroaka.
Toko 9 Ilay malemy sitrana - Matio, voantso - Ny amin'ny fifadian-kanina - Fananganana amin'ny maty - Fanasitranana marary - Fandroahana demony.
Toko 10 Ny niantsoan'i Jesoa ny Apostoly roa ambin'ny folo lahy sy nanirahany azy hitory teny.
Toko 11 Ny nanirahan'i Joany olona ho any amin'i Jesoa - Ny nideràn'i Jesoa an'i Joany - Faniniana ny tsy mibebaka.
Toko 12 Ny niotazan'ny mpianatra salohim-bary tamin'ny sabata - Fanasitranana olona - Ady hevitra tamin'ny Farisiana - Famantaran'i Jonasa mpaminany.
Toko 13 Ny voa nafafy - Ny ahi-dratsy - Ny voantsinapy - Ny lalivay - Ny rakitra - Ny harato.
Toko 14 Ny nahafatesan'i Joany Batista - Ny nampitomboan'i Jesoa ny mofo dimy - Jesoa sy Piera mandeha eny ambony rano - Be no sitrana.
Toko 15 Ny lovantsofina tsy izy - Ny fanafintohinana tsy misy antony - Ilay vehivavy kananeana - Fampitomboana mofo indray.
Toko 16 Fangatahana famantarana - Ny lalivain'ny Farisiana - Ny naneken'i Piera an'i Jesoa - Ny fandavan-tena.
Toko 17 Ny niovan'i Jesoa tarehy - Mbola ho avy Elia - Ilay zazalahy nampahorian'ny demony ka sitrana - Nandoa hetra i Jesoa.
Toko 18 Ny amin'ny fanetren-tena - Ny lova avy amin'ny fanafintohinana - Ny fanoharana amin'ny ondry very - Ny fananarana ny namana - Ny famelana ny hadisoany - Ny mpitrosa tsy nanan-kaloa.
Toko 19 Tsy azo ravana ny fanambadiana - Ny amin'ny fahavirjiniana - Ny zazakely entina amin'i Jesoa - Ilay zatovo mpanan-karena - Izay ho valin'ny fahafoizan-karena.
Toko 20 Ny fanoharana amin'ny tanim-boaloboka sy ny mpiasa - Voalazan'i Jesoa indray ny hijaliany - Ny fangatahana nataon'ny zanak'i Zebede - Ny jamba roalahy teo akaikin'i Jerikao.
Toko 21 Ny nidiran'i Jesoa tao Jerosalema - Fandroahana ny mpivarotra - Ilay aviavy tsy namoa - Ady hevitra amin'ny mpisorona - Ny mpiasa tanim-boaloboka.
Toko 22 Ny fampakaram-badin'ny zanak'ilay mpanjaka - Ny fandoavan-ketra - Ny hitsanganana amin'ny maty - Ny didy lehibe.
Toko 23 Fanozonana ireo mpanora-dalàna sy Farisiana.
Toko 24 Ny handravana an'i Jerosalema sy ny amin'ny farandro.
Toko 25 Ny virjiny hendry sy ny virjiny adala - Ny fanoharana ny amin'ny talenta - Ny fitsarana farany.
Toko 26 Ny teti-dratsin'ny loholona - Tao an-tranon'i Simona ilay boka - Jodasy mpamadika - Ny namoronana ny Eokaristia - Jesoa tao Getsemaný sy teo anatrehan'i Kaifa.
Toko 27 Ny nenin'i Jodasy sy ny namonoany tena - Jesoa-Kristy teo anatrehan'i Pilaty, nohelohin-ko faty - Nalevina.
Toko 28 Ireo vehivavy teo amin'ny fasana - Ny nisehoan'i Jesoa taminy - Ny mpiambina voatambim-bola - Ny nisehoan'i Jesoa tany Galilea.