Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Mpitoriteny

TokoVotoatiny
Toko 1 Sasin-teny; lohateny sy fototry ny boky; zava-poana amam-pahoriana avokoa ny zavatra momba ny olombelona; zava-poana ny fahendren'ny olombelona.
Toko 2 Zava-poana ny hafaliana - Ny iafaran'ny hendry sy ny adala: samy tsy maintsy mamela ny vokatry ny asany ho an'ny hafa.
Toko 3 Samy manana ny fotoany voatendrin'Andriamanitra avy ny zavatra rehetra; tsy azon'olombelona ovana izany - Tsy hainy atao ahoana koa ny tsy rariny amin'izao tontolo izao.
Toko 4 Tsy mahefa inona ny olombelona, amin'ny loza amam-pahoriana manjo azy amin'ity fiainana ity.
Toko 5 Ny mety hatao amin'ny fanefana ny adidy momba ny fivavahana; fampahoriana amam-panimbana samihafa, fametrahan-tena amin'ny fitondran'Andriamanitra.
Toko 6 Ny harena tsy mahasambatra - Voatendrin'Andriamanitra ny anjaran'ny isan'olona.
Toko 7 Foto-kevitra momba ny alahelo amam-pahendrena, ary fahononana amin'ity fiainana ity.
Toko 8 Ny tokony hatao amin'ny mpanjaka tsy refesi-mandidy - Sahala ihany ny manjo ny marina sy ny meloka eto an-tany, fa ny manao izay hiadanana no mety - Tsy mahatakatra ny anton-javatra ny olombelona.
Toko 9 Mitovy ny mahazo ny marina sy ny meloka; ny miadana amin'ny andro iainana; ny soa sy ny tsy soa avy amin'ny fahendrena - Ny hendry fa tsy ny adala no henoy.
Toko 10 Fifanoheran'ny fahendrena sy ny fahadalana.
Toko 11 Mazotoa miasa - Mifalia, nefa aza manadino fa hotsarain'Andriamanitra hianao.
Toko 12 Tokony ho tsara fanahy hatramin'ny fahatanorana, fa tsy miandry ny fara andro iainana.