Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Mpitoriteny

Mpitoriteny toko 1
Sasin-teny; lohateny sy fototry ny boky; zava-poana amam-pahoriana avokoa ny zavatra momba ny olombelona; zava-poana ny fahendren'ny olombelona.

       1Tenin'ny Mpitoriteny, zanak'i Davida, mpanjaka tao Jerosalema,
       2Zava-poana dia zava-poana, hoy ny Mpitoriteny,
zava-poana dia zava-poana!
Zava-poana ny zavatra rehetra.
       3Inona no soa azon'ny olona,
amin'ny fisasarana rehetra ikezahany aty ambany masoandro?
       4Lasa ny taranaka iray, tamy ny taranaka iray.
Ary ny tany maharitra mandrakariva ihany.
       5Miposaka ny masoandro, milentika ny masoandro,
ary dodona izy mba hody any amin'ny fonenany,
dia miposaka avy any ihany indray.
       6Mianatsimo ny rivotra, dia mihodina mianavaratra,
vao misampotina indray,
ka manomboka mihodina toraky ny teo.
       7Mankany amin'ny ranomasina avokoa, ny renirano,
nefa tsy feno ny ranomasina;
any amin'ny toerana alehany,
no ankanesany tsy tapaka.
       8Miasa avokoa ny zavatra rehetra,
mihoatra noho ny azo lazaina;
ny maso tsy mamo mijery;
ary ny sofina tsy ketra-mihaino.
       9Izay efa teo, no ho eo,
ary izay efa natao, no hatao,
fa tsy misy zava-baovao aty ambany masoandro.
       10Raha misy zavatra lazaina hoe: He, vaovao izany!
dia efa nisy sahady tamin'ny siekla talohantsika izany zavatra izany.
       11Ny taloha, tsy tsaroan'ny olona;
ny ho avy any aoriana koa,
tsy hamela fahatsiarovana,
ao amin'izay ho velona rahatrizay.
       12Izaho, Mpitoriteny, dia efa mpanjakan'Israely, tao Jerosalema,
       13ary nampiasa ny saiko aho, hikaroka sy hamantatra amin'ny fahendrena,
ny zavatra rehetra atao aty ambany masoandro:
asa manasatra izany,
nefa asain'Andriamanitra hilofosan'ny zanak'olombelona.
       14Nodinihiko avokoa ny zavatra atao ety ambany masoandro,
ka indro, zava-poana amam-panenjehan-drivotra daholo.
       15Ny meloka, tsy mety mihamahitsy indray,
ary ny tsy eo, tsy azo isaina.
       16Hoy aho anakampoko:
Indro efa nahazo ny fahendrena be sy miavosa aho,
mihoatra noho izay rehetra talohako teto Jerosalema,
ka nanam-pahendrena amam-pahaizana ampy be ny foko.
       17Nampiasa ny saiko aho, hahalala ny fahendrena,
sy hahalala ny hadalana amam-pahatezerana,
dia fantatro fa fanenjehan-drivotra ihany koa izany.
       18Satria rahefa be fahendrena, be alahelo koa;
ary izay mampitombo ny fahaizany, mampitombo ny fahoriany koa. >