Bokin'ny Mpitoriteny

Toko faha-10

1 Fatin-dalitra mahamaimbo sy manimba ny diloilon'ny mpanao zava-manitra; tahaka izany koa ny fahadalana kely mahaleo ny fahendrena amam-boninahitra.

2 Ny fon'ny hendry eo ankavanany; ny fon'ny adala kosa eo ankaviany.

3 Ary koa raha mandeha eny an-dàlana ny adala, dia very hevitra izy, ka maneho ny hadalany amin'ny olona rehetra.

4 Raha misondrotra tezitra aminao ny fon'ny mpanapaka, aza miala eo amin'ny fitoeranao, fa ny fahatsindriam-po mahasakana hadisoana be vava.

5 Misy ratsy efa hitako aty ambany masoandro, tahaka ny hadisoana avy amin'ny mpanjaka izany:

6 Ny fahadalana mitana raharaha ambony, ary misy mpanankarena, mipetraka amin'ny toetra ambany.

7 Misy mpanompo hitako mitaingin-tsoavaly, ary andriandahy kosa nandeha tongotra toa mpanompo.

8 Izay mihady lavaka mety ho latsaka ao, ary izay mandrava rafi-bato mety hokekerin'ny menarana.

9 Izay manenda-bato, mety haratran'izany; ary ny mamaky hazo mety ho voany.

10 Raha dombo ny antsy ka tsy asaina ny lelany, dia tsy maintsy manao an'aina ny mpikapa; fa ny fahendrena no metimety kokoa hahombiazana.

11 Raha manaikitra ny bibilava fa tsy natao izay hampahasondriana azy, dia tsy misy tombo-tsoa ho an'ny mpampahasondriana.

12 Mahafinaritra ery ny teny aloaky ny vavan'ny hendry; mihinana ny tenany kosa ny molotry ny adala.

13 Ny fiandohan'ny teny avy amin'ny vavany, fahadalana; ary fiafaran'ny lahateniny koa, fahaverezan-tsaina misafoaka.

14 Mampitombo ny teny ho maro, ny adala!... Tsy fantatry ny olona izay ho avy; ary iza no hilaza aminy izay ho avy any aoriany?

15 Ny asan'ny adala mandreraka azy; fa ny mankany an-tanàna avy no tsy fantany.

16 Loza ho anao, ry tany izay manana zaza ho mpanjaka, ary ny mpanapaka homana hatry ny vao maraina!

17 Sambatra hianao, ry tany, izay manana zanak'andriana ho mpanjaka, ary ny mpanapaka homana amin'ny fotoana mety, mba hanohana ny ainy fa tsy hiarana amin'ny fisotro.

18 Raha kamo ny tànana, miletsy ny lohatrano; ary raha miborera ny tànana, mitete ny trano.

19 Misakafo ny olona hiaranana amin'ny fahafinaretana; ny divay maharavoravo ny fiainana, ary ny vola, hahazoana ny zavatra rehetra.

20 Aza manozona ny mpanjaka, na ao an-tsainao aza; aza manozona ny manam-pahefana, na eo an'efitrano fandrianao aza; fa ny voromanidina hitondra ny feonao; ary ny biby manan'elatra hanely ny teninao.

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1767