Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Epistola Faharoan'i Md. Paoly Ho An'ny Koritiana

TokoVotoatiny
Toko 1 Fiarahabana - Fanalana alahelo azon'i Paoly tao anatin'ny fahoriana maro - Tsy namitaka izy, na nanao kitoatoa, fa voampanga tsy marina.
Toko 2 Ny antony tsy nankanesany tany Korinto - Ny amin'ny hamelana an'ilay nanao ratsy (I Kor. v) - Ny dia nalehany, sy ny vokatry ny fisasarany.
Toko 3 Andriamanitra ihany no iankinany - Ambony ny mpandraharaha amin'ny Lalàm-baovao.
Toko 4 Mandeha sy mitory tsy an-kinafinafina izy - Ny mafy manjò ny Apostoly - Ny anantenany ny voninahitra ho avy.
Toko 5 Maniry hiala amin'izao fiainana izao izy mba hiaraka amin'ny Kristy - Manery azy mafy ny nitiavan'ny Kristy antsika.
Toko 6 Ny nisasarany mafy ho azy rehetra - Ny tsy tokony hikambanana amin'ny tsy mpino.
Toko 7 Ny ifaliany ny amin'izy ireo, sy ny fitiavany azy - Ny soa azo tamin'ilay taratasiny voalohany - Ny niarahany nifaly tamin'i Tito noho ny amin'izy ireo.
Toko 8 Ny amin'ny famoriam-bola hanampiana ny mpino any Jodea - Ataony tsara laza ny mpamory.
Toko 9 Aoka hiomana tsara aloha izay ao Korinto - Hisy valiny izay omena.
Toko 10 Ny anamarinan'i Paoly ny tenany, sy ilazany ny fahefana ananany - Andriamanitra no hany reharehany sy iankinany.
Toko 11 Tsy latsa-danja noho ny nàmany izy, sady tsy nahavaky tratra olona.
Toko 12 Ny tsindrimandry sy fanambarana azony - Ny fahalemeny ihany anefa no ireharehany - Manao azafady indray izy sady mbola mananatra.
Toko 13 Fandrahonana - Fananarana farany sy fanaovam-beloma.