Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Epistola Faharoan'i Md. Paoly Ho An'ny Koritiana

2 Korintiana toko 3
Andriamanitra ihany no iankinany - Ambony ny mpandraharaha amin'ny Lalàm-baovao.

       1Moa midera tena indray va izahay? Sa mila taratasy tahaka ny sasany filazan-tsoa anay na ho any aminareo, na avy any aminareo? 2Hianareo no taratasinay voasoratra ato am-ponay, sady fantatra sy vakin'ny olon-drehetra. 3Eny, miseho miharihary fa hianareo no taratasin'ny Kristy, nampanoratiny anay, tsy tamin'ny ranomainty, fa tamin'ny Fanahin'Andriamanitra velona; ary tsy tamin'ny takela-bato fisaka, fa tamin'ny takela-nofo kosa, dia ny fonareo izany.
       4Ary Andriamanitra ihany no anananay izao fahasahianay izao, amin'ny alalan'ny Kristy. 5Tsy ny tenanay akory no ampy hahahevitra zavatra toy ny avy amin'ny tenanay; Andriamanitra ihany no ihavian'ny fahampiany. 6Izy ihany koa no maha-ampy anay ho mpandraharaha amin'ny fanekena vaovao, tsy mpandraharaha amin'ny soratra anefa, fa mpandraharaha amin'ny fanahy, satria ny soratra mahafaty, fa ny fanahy no mahavelona.
       7Ary raha ny fandraharaham-pahafatesana voasoratra tamin'ny vato aza nohodidinim-boninahitra, ka tsy nahabanjina ny tavan'i Moizy ny zanak'Israely, noho ny famirapiratry ny voninahiny mandalo foana, 8tsy mainka va fa ny fandraharaham-panahy no hohodidinim-boninahitra? 9Eny, raha ny fandraharahana ny fanamelohana aza nisy voninahitra, dia vao mainka hanan-tombom-boninahitra ny fandraharahana ny fahamarinana; 10ka tsy azo lazaina ho voninahitra akory ny an'ilay voalohany, raha oharina amin'ny an'ity ankehitriny ambony lavitra. 11Satria raha nomem-boninahitra ilay nandalo, vao mainka ho be voninahitra ity maharitra.
       12Noho izahay manana izany fanantenana izany àry, dia sahy tokoa izahay, 13ka tsy mba manao tahaka an'i Moizy izay nanarona ny tavany mba tsy hahitan'ny zanak'Israely tao aminy ny hahataperan'ny fandraharahana mandalo. 14Fa toa nihajamba ny sain'izy ireo, satria mandraka ankehitriny dia tsy nesorina taminy, fa mbola ao ihany, izany saron-tava izany raha mamaky ny tenin'ny fanekena taloha izy, fa ao amin'ny Kristy ihany moa no anesorana izany. 15Mandraka ankehitriny, isaky ny vakina ny tenin'i Moizy, dia toa misy sarona manarona ny fon'izy ireo; 16fa rahefa mitodika ny Tompo kosa izy, dia hoesorina ny sarona. 17Ary tsy iza izany fanahy izany fa ny Tompo; ary izay itoeran'ny fanahin'ny Tompo no misy ny fahafahana. 18Koa isika rehetra dia tsy mba voasaron-tava, fa mibanjina ny voninahitry ny Tompo toy ny amin'ny fitaratra; sady ovain'izy Tompo izay fanahy, handray izany endrika izany sy hitombo fahazavana lalandava. >