Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Jonasa

TokoVotoatiny
Toko 1 Didy nomena an'i Jonasa, hitory teny any Niniva - Ny nandavany an'izany sy niondranany ho any Tarsisa - Ny tafio-drivotra - Natsipy teny an-dranomasina Jonasa.
Toko 2 Jonasa tao an-kibon'ny hazandrano; fivavahana, famonjena.
Toko 3 Ny nitorian'i Jonasa tany Niniva; ny nibebahan'ny tao Niniva; navelan'Andriamanitra ny helony.
Toko 4 Ny nimonomononan'i Jonasa sy ny nananaran'Andriamanitra azy.