Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Jonasa

Jonasa toko 3
Ny nitorian'i Jonasa tany Niniva; ny nibebahan'ny tao Niniva; navelan'Andriamanitra ny helony.

       1Tonga fanindroany tamin'i Jonasa ny tenin'ny Tompo, nanao hoe: 2Mitsangàna hianao mandehana mankany Niniva, tanàna lehibe, hitory aminy ny toriteny holazaiko aminao. 3Dia nitsangana Jonasa, ka nankany Niniva, araka ny tenin'ny Tompo. Ary Niniva dia tanàna lehibe teo anatrehan'Andriamanitra, fa làlan-kateloana. 4Nanomboka niditra tao anatin'ny tanàna, làlana indray andro aloha Jonasa, ka nitory izy nanao hoe: Rahefa afaka efapolo andro, dia horavana Niniva!
       5Nino an'Andriamanitra ny olona tao Niniva, ka niantso fifadian-kanina sy nitafy lasaka avokoa, hatramin'ny lehibe indrindra ka hatramin'ny kely indrindra. 6Dia nampandrenesina izany ny mpanjaka, ka niala teo amin'ny seza fiandrianany, nanesotra ny kapaotiny, nirakotra lasaka, ary nipetraka teo amin'ny lavenona. 7Ary nantsoina tao Niniva sy nolazaina araka ny didin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka amin'izao teny izao: Aza misy manandrana zavatra akory na miraotra sy misotro rano, na olona na biby, na omby aman'ondry; 8aoka samy hirakotra lasaka ny olona sy ny biby; ary aoka izy ireo hitaraina mafy amin'Andriamanitra, samy hiala amin'ny làlan-dratsiny sy ny asa fahasiahana fanaon'ny tànany avy. 9Ndrao mba avy ihany izay hanenenan'Andriamanitra sy hitonen'ny hatezerany mirehitra, ka dia mba tsy haripaka isika?
       10Nahita ny nataon'izy ireo, sy ny nialany tamin'ny làlan-dratsiny Andriamanitra, ka nanenina tamin'ny loza voalazany hamelezana azy ireo Andriamanitra, ka dia tsy notanterahany indray izany. >