Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Amosy

Amosy toko 7, 10-17,

       <10Ary Amasiasa, mpisorona ao Betela, naniraka hilaza amin'i Jeroboama, mpanjakan'Israely hoe: Mitetika ny hikomy aminao eo amin'ny taranak'Israely Amosy; tsy zakan'ny tany intsony ny teniny rehetra. 11Satria izao no tenin'i Amosy: Jeroboama ho fatin'ny sabatra; ary Israely hoentin-ko babo hiala amin'ny taniny.
       12Dia hoy Amasiasa tamin'i Amosy: Ry mpahita ô, mandehana mandositra any amin'ny tanin'i Jodà, ka any hianao no mihinàna hanina; any hianao no maminania. 13Fa aza maminany atý Betela intsony, satria fitoera-masin'ny mpanjaka ny atý, ary tranom-panjakana. 14Izao no navalin'i Amosy an'i Amasiasa: Tsy mba mpaminany aho na zanaky ny mpaminany; fa mpiandry omby sy mpamboly aviavy. 15Ary nalain'ny Tompo tany aorian'ny biby fiompy aho, dia nataon'ny Tompo tamiko hoe: Mandehana hianao, maminany any amin'Israely vahoakako. 16Koa ankehitriny, mihainoa ny tenin'ny Tompo hianao: Hoy hianao hoe; Aza maminany ny hamelezana an'Israely; ary aza miteny ny hamelezana ny taranak'Isaaka!...
       17Koa izao no lazain'ny Tompo:
Ny vadinao hovetavetaina ao an-tanàna;
ny zanakao lahy aman-janakao vavy, ho lavon-tsabatra;
ny taninao, hozaraina amin'ny famolaina,
ary hianao ho faty eo amin'ny tany maloto;
ary Israely hoentin-ko babo hiala amin'ny taniny. >