Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Asan'ny Apostoly

Asa toko 19, 1-8,
Paoly tany Efezy - Ny fandrosoan'ny Eglizy - Ireo Jody mpandroaka demony nasian'ny demony - Ny nandoroana ny bokin'ny mpamoha angatra - Fanenjehana.

       1Raha mbola tany Korinta Apolo, Paoly kosa tonga tany Efezy rahefa nitety ny faritany ambony tany Asia. Nony nahita mpianatra sasany teo izy, 2dia nanao taminy hoe: Efa nandray ny Fanahy Masina va hianareo, fony vao nino? Fa hoy izy ireo taminy: Tsy mbola nandre akory aza izahay fa hoe misy Fanahy Masina. 3Ary hoy izy: Batemin'iza no noraisinareo? Batemin'i Joany, hoy ireo. 4Dia hoy Paoly: Batemin-pibebahana no nomen'i Joany, fa ilay ho avy ao aoriany, izany hoe, Jesoa no nambarany ho tsy maintsy hinoan'ny vahoaka. 5Nony nahare izany izy ireo, dia nangataka hatao batemy amin'ny anaran'i Jesoa Tompo; 6ary rahefa nametrahan'i Paoly t├ánana indray, dia nidinan'ny Fanahy Masina, ka niteny fiteny samihafa sady naminany; 7tokony ho roa ambin'ny folo lahy izy rehetra.
       8Nony afaka izany, dia niditra tao amin'ny sinagoga i Paoly, ka niteny tamin-kasahiana, ary nampianatra telo volana nilazalaza ny momba ny fanjakan'Andriamanitra tamin'ny lahateny mandaitra. >