Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Detoronomy

Detoronomy toko 31, 1-8
Josoe dimbin'i Moizy amin'ny fitondrana - Ny lalàna napetraka amin'ny taranak'i Levì.

       1Ary nanao izao teny izao tamin'Israely rehetra koa Moizy ka nanao tamin'izy ireo hoe: 2Efa roapolo amby zato taona androany aho izao, ka tsy afaka mivoaka sy miditra intsony, ary Iaveh efa nilaza tamiko hoe: Tsy hita an'io Jordany io hianao. 3Iaveh Andriamanitrao no hita eo alohanao, izy no handringana ireo firenena ireo eo anoloanao, ka dia hahazo azy ireo hianao. Josoe no hita eo alohanao, araka ny voalazan'ny Tompo. 4Toy ny nataon'ny Tompo tamin'i Sehona sy Oga, mpanjakan'ny Amoreana, izay naringany mbamin'ny taniny, no hataony amin'ireo koa. 5Hatolotry ny Tompo aminareo izy, ka ataovy araka ny lalàna rehetra nandidiako anareo. 6Mahereza ary matanjaha tsara, fa aza matahotra na mimalo amin'ireo akory, satria Iaveh Andriamanitrao no miara-mandeha aminao, tsy hahafoy anao izy na handao anao.
       7Dia nantsoin'i Moizy Josoe, ka hoy izy taminy, teo anatrehan'Israely rehetra: Mahereza ary matanjaha tsara, fa hianao no hiditra miaraka amin'ity vahoaka ity, any amin'ny tany efa nianianan'ny Tompo tamin'ny razany homena azy ireo; ary hianao no hampanana azy ireo izany. 8Fa Iaveh no handeha eo alohanao, izy no homba anao fa tsy hahafoy anao na handao anao izy, ka aza matahotra na mivadi-po hianao. >