Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Fahendrena

Fahendrena toko 1, 1-7,
Ny fahadiovam-pitondran-tena no ahazoam-pahendrena - Ny fahotana mamarina amin'ny famaizana amam-pahafatesana.

       1Tiavonareo ny fahamarinana, hianareo izay mpitsara eto an-tany;
aoka ho araka ny hitsiny no fihevitrareo ny Tompo,
ary amin'ny fo marina no hitadiavanareo azy;
       2fa mety ho hitan'izay tsy maka fanahy azy izy,
ary miseho amin'izay matoky azy.
       3Satria ny hevi-dratsy, mampisaraka amin'Andriamanitra,
ary ny fahefany raha misy maka fanahy azy miampanga ny adala.
       4Ny fahendrena tsy mba miditra amin'ny fanahy misain-dratsy,
ary tsy monina amin'ny vatana andevon'ny fahotana.
       5Ny Fanahy Masina, mpanabe ny olona mandositra ny hafetsen-dratsy,
manalavitra ny hevitra tsy misy saina,
ary mihataka izy raha mandroso ny heloka.
       6Fa fanahy tia ny olombelona ny fahendrena,
ka tsy avelany ho afa-potsiny ny mpiteny ratsy an'Andriamanitra amin'ny teny ratsy ataony.
Satria Andriamanitra dia vavolombelon'ny voany,
Mpamantatra marina ny fony,
ary mandre ny teniny.
       7Fa manerana an'izao tontolo izao ny Fanahin'ny Tompo,
ary ao aminy avokoa ny zavatra rehetra, ka reny daholo izay lazain'ny olona. >