Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Fahendrena

Fahendrena toko 6, 2-11,

       <2Mampandria sofina, hianareo manapaka ny sarambabem-bahoaka,
hianareo mirehareha amin'ny fifehezanareo vahoaka be.
       3Fantaro fa ny Tompo no nanome anareo ny hery,
ary ny Avo Indrindra no nanome anareo ny fahefana,
dia izy no handinika ny asanareo, sy hizaha toetra ny hevitrareo.
       4Noho hianareo izay mpanao raharaha amin'ny fanjakany
tsy mbola nitsara ara-drariny,
na nitandrina ny lalana,
na nandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra;
       5dia hiantefa aminareo izy mahatsiravina sy tampoka
fa fitsarana mafy no hatao amin'izay mandidy.
       6Ny madinika, avela heloka amim-pamindram-po,
fa ny manam-pahefana kosa faizina mafy.
       7Tsy misy olona hihemoran'Ilay Mpanjakan'ny olona rehetra,
ary tsy misy olona ambony hiatoany amin-kenamaso;
fa samy nohariny ny lehibe sy ny kely,
ary samy ahiny na ireto na iretsy.
       8Nefa ny manam-pahefana hanaovana fitsapana mafy.
       9Koa dia hianareo no hitenenako, ry mpanjaka,
mba hianaranareo ny fahendrena, ka tsy ho lavo hianareo.
       10Izay mitandrina ny lalana masina, amim-pahamasinana, hohamarinina;
ary izay mianatra azy hanan-kavaly.
       11Koa aoka hankamaminareo ny teniko;
aoka haniry azy hianareo dia hahazo fampianarana. >