Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Fahendrena

Fahendrena toko 7, 22-30,8

       <8Naleoko izany, toy izay tehim-panjakana aman-tsatro-boninahitra;
ary nataoko tsy misy vidiny ny harena, miolotra amin'izany.
       22Fa ao aminy dia misy fanahy manan-tsaina, masina,
tokana, maro asa, tsy miharo vatana,
mavitrika, maninteraka, tsy misy loto,
tsy mety diso, tsy mety mijaly, tia ny tsara, mahira-tsaina,
tsy mahalala sampona, manao soa,
       23tsara fo ho an'ny olombelona, tsy manam-piovana, matoky, miadana,
mahefa ny zavatra rehetra, mitandrina ny zavatra rehetra,
maninteraka ny fanahy rehetra,
ny manan-tsaina, ny madio, ary ny faran'izay maranitra indrindra.
       24Fa kinga noho ny fihetsehana rehetra ny fahendrena,
maninteraka sy misisika amin'ny zavatra rehetra izy, noho ny hadiovany.
       25Fofon'ain'ny herin'Andriamanitra izy,
zavatra avy amin'ny voninahitry ny Tsitoha irery ihany,
ka tsy azon-java-maloto kely akory ilatsahana.
       26Famirapiratan'ny fahazavana mandrakizay izy,
fitaratry ny fahefan'Andriamanitra tsy misy pentina,
ary endriky ny hatsaram-pony.
       27Tokana izy dia mahefa ny zavatra rehetra,
tsy miova izy, dia manavao ny zavatra rehetra,
mirotsaka amin'ny fanahy izay masina rehetra amin'ny taona mifandimby,
ka mahatonga azy ho sakaizan'Andriamanitra sy ho mpaminany.
       28Fa tsy misy tian'Andriamanitra afa-tsy izay miara-monina amin'ny fahendrena.
       29Satria tsara tarehy noho ny masoandro izy,
sy noho ny filantoan'ny kintana.
Raha ampitahaina amin'ny mazava, mbola ihoarany;
       30satria ny mazava, dimbiasan'ny alina;
fa ny ratsy kosa tsy mba maharesy ny fahendrena. >