Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Epistolan'i Md. Paoly Ho An'ny Hebrio

Hebrio toko 10, 11-18

       <11Ary ny mpisorona rehetra dia mijoro isan'andro hanao ny raharahany, sy manolotra matetika ireny sorona tsy nahafa-pahotana akory ireny; 12fa izy kosa indray mandeha monja no nanolotra sorona noho ny ota, dia mipetraka mandrakizay eo an-kavanan'Andriamanitra; 13ka hatramin'izao izy dia miandry ny hanaovana ny fahavalony ho fitoeran-tongony rahatrizay. 14Fanatitra iray monja dia ampy handavorariany mandrakizay izay nohamasininy. 15Ary asehon'ny Fanahy Masina amintsika koa izany; fa rahefa voalazany hoe: 16Fanekena toy izao no hataoko amin'ny finakavian'Israely rahefa afaka izany andro izany, dia hoy indray ny Tompo: Halatsako ao an-tsainy ny lal├áko, ary hosoratako ao am-pony, 17ka havelako ny hadisoany, ary tsy hotsaroako ny fahotany; 18ka rahefa voavela ny fahotana, dia tsy ilaina intsony ny sorona noho ny ota. >