Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'Izaia

Izaia toko 42, 1-7,
Ilay mpanompon'Iaveh, alalam-pamonjen'Israely sy fahazavan'ny firenena - Hira fankalazana an'Iaveh - Ny asa hataony - Fahajamban'Israely - Arovan'Iaveh ihany anefa izy.

       1Indro ny mpanompoko izay tantanako;
ilay voafidiko ka sitraky ny foko;
napetrako ao aminy ny fanahiko;
hamoaka fahamarinana ho an'ny firenena izy.
       2Tsy hiantso mafy izy, na hanandra-peo,
na hanao izay handrenesana ny feony eny an-dalambe.
       3Ny volotara, tsy hotapahany;
ny lahin-jiro efa ho faty, tsy hovonoiny.
Hanambara ny rariny, araka ny marina izy;
       4tsy ho ketraka izy na ho kivy akory,
mandra-panoriny ny rariny amin'ny tany;
ary ny nosy hiandry ny lalàny.
       5Izao no lazain'ny Tompo Andriamanitra
izay nahary ny lanitra sy namelatra azy,
izay namelatra ny tany mbamin'ny vokatra ao aminy,
izay nanome fofon'aina ny olona eo aminy,
sy fofon'aina ho an'izay mandeha eo.
       6Izaho Iaveh no niantso anao, tamin'ny fahamarinana,
sy nandray tànana anao,
miaro anao aho ary manao anao ho fanekem-pihavanana ho an'ny vahoakako
sy fahazavan'ny firenena,
       7hampahiratra ny mason'ny jamba,
hamoaka ny mifatotra eo amin'ny tranomaizina,
sy ireo mipetraka ao anatin'ny haizina ao amin'ny fonja. >